Kerkrade-West staat al enige tijd in het teken van veranderingen. Onder de noemer van de Stadsdeelvisie Kerkrade-West (West wint aan ruimte) worden er allerlei projecten uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan de Bestaande Wijk van Morgen in Kaalheide waarbij HEEMwonen de woningen zeer energiezuinig heeft opgeknapt en waarbij de gemeente de openbare ruimte (straten, pleinen) heeft aangepast. Ook de aanleg van Park West is een project. Hier wordt onder andere ’t Westhoes (nieuw gemeenschapshuis) gerealiseerd en kwam er vorig jaar al een Roda JC Kerkrade-court en een speeltuin. Naast de zichtbare veranderingen in Kerkrade-West, is het minstens zo belangrijk om te investeren in de mensen die in het gebied wonen. De mensen maken het gebied, ze wonen en leven met elkaar in de buurt en wijk. Het zogenaamde sociaal programma is bedoeld om mensen uit de wijk te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Ook in 2016 loopt het sociaal programma met allerlei activiteiten en projecten.

Om de bewoners van Kerkrade-West en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt in West, zetten de partners allerlei middelen in zoals een website, Facebook, Twitter, een uitgave in Westernieuws, flyers en een digitale nieuwsbrief. De nieuwe uitgave van deze nieuwsbrief staat nu online!! Ga hiervoor naarhttp://www.westwint.nl/kerkrade-west/nieuws…

Meer informatie over West wint aan ruimte: www.westwint.nl
Via deze website kunt u zich aanmelden voor de Facebook- en Twitterpagina en voor het automatisch ontvangen van de digitale nieuwsbrief. Vergeet bij deze laatste niet uw aanmelding te bevestigen!

Het project ‘Kerkrade-West’ wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg.

www.kerkrade.nl

Geef een reactie