Krachtige impuls voor de cultuur in Limburg.!

 

De Provincie Limburg investeert in een sterk en vernieuwend cultureel Limburg. Hiervoor heeft het College van Gedeputeerde Staten vandaag besloten 13 Limburgse culturele instellingen als subinfrastructuur te ondersteunen en aan Provinciale Staten een voorstel gedaan voor 21 Limburgse cultuurplaninstellingen. Net als bij de landelijke aanvragen is meer aangevraagd dan beschikbaar, ruim 22,5 miljoen euro tegenover een toch riant provinciaal cultuurbudget van circa 12 miljoen euro. Daarom heeft het College van Gedeputeerde Staten bij de verdeling vooral gekeken naar de te verwachten prestaties in de komende jaren. Met behoud van het goede en oog voor vernieuwing wil het provinciebestuur dat cultuur bijdraagt aan het leefklimaat, de aantrekkelijkheid van Limburg en daarmee ook aan het vestigingsklimaat van onze provincie.

 

Geef een reactie