Gemeente Landgraaf – Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Op eind september heeft het college van B&W van Landgraaf besloten op vrijwillige basis een interne meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te implementeren voor de medewerkers die uit hoofde van hun functie het meest waarschijnlijk met huiselijk geweld en kindermishandeling in aanraking kunnen komen. De meldcode bestaat uit 5 te nemen stappen, te weten:

Stap 1: in kaart brengen van signalen van jeugdigen en ouders;

Stap 2: inschakelen van de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling;

Stap 3: gesprek met de betrokkene(n)

Stap 4: wegen van het huiselijk geweld en de kindermishandeling;

Stap 5: beslissen of zelf hulp georganiseerd kan worden (door bijvoorbeeld het jeugdteam of het wijkteam in te schakelen) of dat gemeld moet worden bij Veilig Thuis.

Foto lucho Carreno

www.landgraaf.nl

Geef een reactie