Hoofdmenu

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2016.

 

 

 

 

Heeft u de afgelopen jaren (2013, 2014 én 2015) het eigen risico van uw ziektekostenverzekering helemaal opgemaakt? Dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten.

Het Rijk heeft de tegemoetkomingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie van het verplicht Eigen Risico (CER) afgeschaft. De budgetten die met het afschaffen van de Wtcg en CER vrijvallen, zijn met een korting overgeheveld naar de gemeenten. Gemeenten hebben hiermee beleids- en bestedingsruime om het budget in het sociaal domein in te zetten om burgers met een chronische ziekte en/of beperking op maat te ondersteunen.

De gemeenteraad van Kerkrade heeft bepaald dat het ontvangen budget voor de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten ook op lokaal niveau wordt ingezet. Hiervoor is per persoon een bedrag van maximaal 125 euro vastgesteld.

Voorwaarden
De gemeente Kerkrade heeft twee voorwaarden vastgesteld om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2016:
– woonachtig in de gemeente Kerkrade op de datum van de aanvraag;
– In de kalenderjaren 2013, 2014 en 2015 is het verplicht eigen risico op grond van de ziektekostenverzekering gebruikt;

Wat moet u doen?

De Tegemoetkoming chronisch zieken 2016 kan worden aangevraagd in de periode 1 november tot 1 december 2016. Wilt u in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming chronisch zieken 2016? Vul dan het aanvraagformulier Tegemoetkoming chronisch zieken 2016 in. Dit is te vinden via www.kerkrade.nl/…/26.10.16__tegemoetkoming_chronisch_zieke…/

Ingevulde aanvraagformulieren kunnen samen met de bewijsstukken worden gestuurd naar:

Gemeente Kerkrade
Postbus 600
6460 AP Kerkrade

Doe dit onder vermelding van Tegemoetkoming chronisch zieken 2016. Per mail kan het formulier (met de bewijsstukken) worden gestuurd naar gemeentehuis@kerkrade.nl

Iedereen die over het jaar 2015 de tegemoetkoming chronisch zieken van de gemeente Kerkrade – ter hoogte van 125 euro – heeft ontvangen, zal aangeschreven worden. Hiermee willen wij u erop wijzen dat u ook voor het jaar 2016 een aanvraag kunt indienen.

Besluit / betaling
Uiterlijk 15 februari 2017 ontvangt u bericht over uw aanvraag. Indien u in aanmerking komt voor de Tegemoetkoming chronisch zieken 2016 zal ook de uitbetaling rond deze datum plaatsvinden.

www.kerkrade.nl

Foto Lucho Carreno