Onderbanken, Nuth en Schinnen stellen herindelingsontwerp vast

Op 1 november 2016 hebben de gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen (ONS) het herindelingsontwerp vastgesteld.

Hierin staan de uitgangspunten van de herindeling van de drie gemeenten beschreven. Dit is een belangrijke stap op weg naar de nieuwe gemeente van ONS.
Vanaf heden tot en met 3 januari 2017 ligt het herindelingsontwerp ter inzage. In die periode kan iedereen een zienswijze hier op geven. Na de inzagetermijn formuleren de drie colleges een conceptreactie op de ingediende zienswijzen. Vervolgens worden deze, indien nodig, verwerkt in het herindelingsadvies dat in maart 2017 door de drie raden van Onderbanken, Nuth en Schinnen eensluidend wordt vastgesteld. Dit herindelingsadvies wordt via de Provincie aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gezamenlijk vaststellen van het herindelingsontwerp is de eerste belangrijke stap in het wettelijke traject dat uiteindelijk leidt tot een nieuwe gemeente op 1 januari 2019.

Op dit moment gebruiken de gemeenten de afkorting ONS, als tijdelijke naam voor de nieuwe gemeente. Dit zijn de eerste letters van de drie gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. De nieuwe naam van de gemeente moet nog vastgesteld worden.

Tot 3 januari kan iedereen naamsuggesties, met een motivatie aandragen via www.fusie-ons.nl of via:
Onderbanken:   gemeente@onderbanken.nl
Nuth:                   gemeente@nuth.nl
Schinnen:           info@schinnen.nl

Uit alle inzendingen worden drie namen gekozen waarop iedereen vanaf 12 jaar een stem mag uitbrengen. De naam met de meeste stemmen wordt aan de gemeenteraden voorgelegd.

Op 2 november lanceren de drie gemeenten ook de gezamenlijke fusiewebsite: www.fusie-ons.nl
De website vormt het eerste portaal naar de nieuwe gemeente. Geïnteresseerden vinden op de site alle informatie over de herindeling, kunnen hun mening achterlaten, een vraag stellen of gewoon kennismaken met ONS.

Geef een reactie