Deze week is de Week van de Pleegzorg.

Deze week is de Week van de Pleegzorg waarbij in het hele land aandacht wordt besteed aan pleegkinderen en -ouders. En die aandacht is hard nodig! Helaas is er een tekort aan pleegouders en zoeken nog veel kinderen een plek waar ze voor langere tijd, tijdelijk of alleen in de weekenden een warm thuis vinden.

Wethouder Harry Leunessen was deze week op bezoek bij twee pleeggezinnen en ging in gesprek over wat er goed gaat in de pleegzorg en wat nog beter kan. De gemeente heeft namelijk na de invoering van de nieuwe Jeugdwet ook pleegzorg als taak. De wethouder sprak veel waardering uit over de grote betrokkenheid van de pleeggezinnen en de wijze waarop zij de kinderen een thuis bieden. De gezinnen gaven op hun beurt aan dat het opvangen van pleegkinderen, zeker in het begin, best wat voeten in de aarde had maar dat het hun leven absoluut verrijkt had. Met de kinderen die ze langdurig hadden opgevangen, bestond nog altijd een goed contact. Ook het samengaan van de pleegkinderen en de eigen kinderen verliep heel natuurlijk.

Biedt u een kind een (tijdelijk) thuis?

Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. De reden hiervoor is meestal dat er bepaalde problemen spelen binnen het gezin. Er wordt altijd eerst gekeken of deze problemen thuis opgelost kunnen worden. Lukt dat niet dan is pleegzorg de eerste keuze omdat deze vorm van opvang het dichtst bij de normale gezinssituatie blijft. Pleegzorg kent vele vormen. Het kan zijn dat een kind zeven dagen in de week bij een pleeggezin gaat wonen, maar ook af en toe een weekend of in de vakanties. Pleegzorg kan ook langere tijd duren. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind en van de thuissituatie.

XONAR is de grootste aanbieder van Jeugd en Opvoedhulp in Zuid-Limburg en biedt hulp aan ongeveer 600 pleegkinderen en 500 pleeggezinnen. Helaas is er voortdurend een tekort aan pleeggezinnen. Heeft u interesse om pleegouder te worden, kijk dan op de site van XONAR>> bij pleegouders.

 

Geef een reactie