Herontwikkeling van de Oude Markt in Ubach over Worms.

1

Voor de herontwikkeling van de Oude Markt in Ubach over Worms heeft de gemeente omwonenden, ondernemers en geïnteresseerden gevraagd om mee te denken. In september zijn ideeën en initiatieven verzameld en afgelopen dinsdagavond werden ze toegelicht en in diverse workshops uitgewerkt.
De uitkomsten en initiatieven van deze workshops worden door de gemeente meegenomen in het maken van de plannen rondom de herontwikkeling van de Oude Markt. Begin volgend jaar worden de eerste resultaten wederom voorgelegd aan de omwonenden, ondernemers en geïnteresseerden om zo tot een breed gedragen invulling te komen van de Oude Markt. Wij bedanken alle aanwezigen van de avond hartelijk voor hun inzet en enthousiasme.

 www.landgraaf.nl
foto landgraaf.nl

Geef een reactie