Landgraaf is een groene gemeente en wil dat ook blijven. De inwoners hebben bij diverse gelegenheden aangegeven graag meer kleur en bloei in het openbaar groen te willen zien en ze vragen ook aandacht voor het onderhoud. Dat geeft de gemeente een natuurlijke, vriendelijke en uitnodigende uitstraling. Uiteraard hebben inwoners goede ideeën over hoe dat in de eigen straat of buurt zou kunnen.

Het openbaar groen en ook het privé-groen komen uitgebreid aan bod in het concept Groenstructuurplan 2015-2025. Daarin staat de koers beschreven die de gemeente op dit gebied heeft uitgestippeld voor de komende negen jaar. Groen is immers meer dan een mooi plaatje. Het is belangrijk voor ecologie, milieu en draagt positief bij aan klimaat, gezondheid en economie. Het gaat dan over parken, onderhoud van plantsoenen, groene linten door de gemeente, maar ook over zaken als wortelwerking van bomen.

Denkt u mee? In dit conceptplan is al de input verwerkt van buurtvertegenwoordigers en organisaties op het groene gebied. Om inwoners een extra kans te geven mee te denken over dat groen, heeft de gemeente de termijn verlengd waarbinnen suggesties en opmerkingen over het nieuwe toekomstige groenstructuurplan verwerkt kunnen worden. Ideeën zijn nog tot 21 december welkom. Voor reacties kunt u zich melden bij het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken (mail gemeente@landgraaf.nl met vermelding ‘groenstructuurplan’ of bel 14 045). Na de reacties te hebben verwerkt, is het aan de gemeenteraad om komend jaar een besluit te nemen over het Groenstructuurplan 2015-2025.

Zie ook de bekendmaking op www.overheid.nl ».

Geef een reactie