Voerendaal ” De uitvoering is in volle gang!”

De werkzaamheden aan de Bergseweg gaan gestaag vooruit. Ondanks enkele regendagen en een lekkende waterleiding van WML lopen de werkzaamheden volgens planning. De lichte achterstand in fase 1 wordt opgevangen door eerder te starten met fase 2 en fase 3a-3b.

  • Fase 1 (binnen de kom) loopt een week achter op planning, gereed 18 november
  • Fase 2 (binnen de kom) start 1 week eerder, vanaf 9 november
  • Fase 3a/3b (buiten de kom) is gestart met het uitbreken van de fietspaden en de aanleg van het regenwaterriool

Vanaf 19 oktober is de Bergseweg tussen de Valkenburgerweg en kruising Pontstraat-Kunderkampstraat weer open voor alle verkeer en werd bij de Pontstraat de verplichte rijrichting op de Heerlerweg weer ingesteld. Tijdens de uitvoering van fase 2 en 3a/3b wordt direct achter de kruising de Bergseweg tot aan de komgrens Ubachsberg volledig afgesloten voor alle verkeer.

Fase 2 loopt van 9 november t/m 23 december en fase 3a en 3b van 31 oktober t/m 2 december 2016. Direct aansluitend aan fase 3a en 3b gaan de overige fasen in uitvoering. Deze fase betreft werkzaamheden binnen de bebouwde kom tot aan het viaduct over de A79. In deze fase wordt een volledige reconstructie inclusief vervangen van de riolering uitgevoerd. Fase 3a/3b zijn werkzaamheden buiten de bebouwde kom. Deze zijn gestart op 31 oktober en momenteel is de aannemer bezig met de aanleg van een regenwaterriool onder het fietspad. Binnenkort wordt de betonnen molgoot tussen rijweg en fietspad aangebracht.

Voor het hele werk geldt dat doorgaand verkeer en fietsers worden omgeleid en dat lijn 40 van Veolia over de Bergseweg vervalt!

Contactpersonen: Gemeente Voerendaal Projectleider: Chantal Kurvers, Wegenbouw Kurvers Projectleider: Dennis Cleiren, Toezichthouder: Marcel Lahaye (mlahaye@wegenbouwkurvers.nl of 06-41879678), RA Infra Directievoerder José de Leon, Toezichthouder: John Snackers (j.snackers@rainfra.nl of 06-82146439).

Hulpdiensten zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en hebben te allen tijde doorgang.

Foto Voerendaal.nl

Geef een reactie