Brunssum neemt deel aan Jeugdsportfonds Limburg

Brunssum sluit per 1 januari 2017 aan bij het Jeugdsportfonds Limburg. Het Jeugdsportfonds is een fonds dat kinderen laat sporten, voor wie dat anders financieel niet haalbaar is. Op maandag 14 november 2016 tekende wethouder Hugo Janssen de overeenkomst met het fonds.

In Brunssum leven circa 600 kinderen in gezinnen op de armoedegrens. Om die kinderen de kans te geven om lid te worden van een sportvereniging, introduceerde de gemeente bijna 10 jaar geleden een vergoeding via de bijstand, de ‘Paarse Kaart’. Elk jaar konden kinderen van minima via deze regeling 150 euro besteden aan onder meer sport.

Per 1 januari 2017 vervalt de vergoeding voor sportactiviteiten via de bijstand en kunnen kinderen sporten via het Jeugdsportfonds. Brunssum verwacht dat via dit regionale fonds méér kinderen kunnen profiteren van sporten en bewegen, mede vanwege de uniformiteit en kennis die het Jeugdsportfonds biedt.

JOGG-gemeente Het stimuleren van sporten en bewegen onder jongeren is een speerpunt van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Brunssum is een JOGG-gemeente: Jongeren op Gezond Gewicht. Door een mix van maatregelen, waaronder voorlichting en gezondheidsacties, stimuleert de gemeente een gezonde leefstijl voor jongeren. Daarbij is vooral aandacht voor gezonde voeding en véél bewegen.

Wethouder Hugo Janssen (Sociale Zaken): “We willen dat de drempel om te gaan sporten zo laag mogelijk ligt, ook voor gezinnen met krappe budgetten. Want sporten is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Het is niet alleen heel gezond, maar ook een wezenlijk onderdeel van de sociale ontwikkeling en weerbaarheid van onze jeugd. En het is ook nog eens heel erg leuk om te doen. Dat willen we geen kind in onze gemeente ontzeggen.”

225 euro per jaar Het Jeugdsportfonds is een fonds dat kinderen, voor wie dat anders financieel niet haalbaar is, de kans geeft om te sporten. De bijdrage vanuit het fonds is maximaal 225 euro per jaar per kind. Dat geld wordt gebruikt om sportcontributies te betalen, of voor de aanschaf van benodigde sportattributen.

Bijdragen vanuit de fonds zijn voor jongeren die wonen in Brunssum, die tussen de 4 en 18 jaar zijn, en waarvan de ouders of verzorgers tot de minima behoren en daarom sportcontributies of –attributen niet kunnen betalen. Het geld wordt niet overgemaakt naar de kinderen of de ouders, maar gaat rechtstreeks naar de sportvereniging of de sportwinkel.

Ouders of verzorgers kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker.

De bijdragen kunnen vanaf 1 januari 2017 worden aangevraagd. Neem voor meer informatie contact op met Jeugdsportfonds Limburg: limburg@jeugdsportfonds.nl of kijk op www.jeugdsportfonds.nl.

ondertekening-jeugssportfonds-november-2016Op maandag 14 november 2016 ondertekenden Hugo Janssen, wethouder gemeente Brunssum (rechts), en Sjraar Cox, voorzitter van het Jeugdsportfonds Limburg, de overeenkomst waarmee Brunssum vanaf 1 januari 2017 aansluit bij het fonds.

Foto: Emile Verhijden.

 

 

Geef een reactie