Vrieheide door Rijk geselecteerd als wederopbouwgebied van nationaal belang.

 

 

 

 

 

 

 

De Heerlense wijk Vrieheide is één van de dertig door het Rijk geselecteerde naoorloogse gebieden met een bijzondere cultuurhistorische betekenis. Wethouder Jordy Clemens tekende zojuist in Amersfoort een intentieverklaring met het ministerie van OCW en de andere aangewezen gebieden. De gebieden hebben geen beschermde status. De Rijksdienst voor  het Cultureel Erfgoed maakt bestuurlijke afspraken met de gemeenten om nieuwe ontwikkelingen samen te laten gaan met het behoud van het karakter van de wijk.  

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft dertig wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Deze gebieden worden beschouwd als toonbeelden van de wederopbouwperiode. Deze gebieden geven een goed beeld van hoe er gedacht, gebouwd en ingericht werd. Slechts 2 van deze gebieden liggen in Limburg.

Jordy Clemens is blij met deze erkenning van de rijksoverheid. “Vrieheide is een bijzondere wijk, waar we voortdurend werken aan verbetering. Een voorbeeld daarvan is de vestiging van ons historisch archief in de beeldbepalende Christus Koningkerk.”

Foto Wikimedia

Geef een reactie