Imimdra Marokko – veraf of toch dichtbij?

 

In  het zuiden van Marokko, ten oosten van Agadir, de weg naar Ouarzazate, ligt ter hoogte van Taroudant het dorpje Imimdra. Aan de voet van de hoge Atlas in de Sous, een vergeten, gortdroge streek, waar de Berberbevolking een uiterst karig bestaan leidt en leeft van wat de natuur en bodem hen biedt. Het is niet te vinden op welke landkaart dan ook. Al meer dan vijfentwintig jaar bezoekt Rietje Duineveld het dorp en zij heeft al die tijd mede zorg gedragen voor de bewoners. De eerste vijftien jaar op eigen initiatief, na 2005 is hiervoor de Stichting Imimdra in het leven geroepen.

Ook in dit troosteloze oord heeft de vooruitgang – zij het schoorvoetend – haar intrede gedaan.

Tijdens deze Café Mondiaal vertelt en toont fotografe Rietje de geschiedenis van de cultuur van een verstoten Berbervolk, dat lang geleden teruggedrongen werd van de vruchtbare vlakten naar de bergen en nog steeds, in haar beleving geminacht wordt door de Arabische bevolking die de grote steden en het vruchtbare land bevolkt.

In het gesprek daarna zal ook de relatie met Nederland aan de orde komen, inclusief de wortels en binding van de in Nederland wonende Marokkanen met hun thuisland. Want hoe groot was / is de stap die Marokkaanse immigranten naar de Nederlandse samenleving moeten maken?marokko

 

.Achtergrondinformatie:

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door de Stichting Imimdra en HeerlenMondiaal. Rietje Duineveld verzorgt een korte inleiding. Een presentatie op authentieke muziek zal het geheel illustreren. Deze belooft erg mooi te worden omdat Rietje ook fotografe is. Er zijn ook mensen van de Marokkaanse gemeenschap in Heerlen uitgenodigd. Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op mondiale vraagstukken: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen, enz. De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van ‘ingevlogen deskundigen’, maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen. De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

  • Café Mondiaal is meestal de eerste donderdag van de maand in café Pelt.
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij Rietje Duineveld (e-mailadres rietje@gmail.com) of Harrie Winteraeken : hwinteraeken@hotmail.com
  • Donderdag 1 december, aanvang 19.30 uur.

    Café Pelt, Pancratiusplein 48, Heerlen – centrum.

Geef een reactie