Peuterspeelzaal Bij de Handjes “voorbeeld voor anderen”

 

 

De nieuwe peuterspeelzaal in de Brede School Centrum, Bij de Handjes, heeft van de Inspectie van het Onderwijs de kwalificatie ‘voorbeeld voor anderen’ gekregen. De zaal werd in oktober 2016 door de Inspectie bezocht. In het rapport prijst de Inspectie de peuterspeelzaal vanwege “het kiezen van de juiste prioriteiten en de inzet van een gemotiveerd en betrokken team”.

Het onderzoek van de Inspectie is onderdeel van een steekproef waarbij de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt geïnventariseerd voor de jaarlijkse rapportage ‘De staat van het onderwijs’. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) beoordeeld.

 

VVE

Bij sommige kinderen in de leeftijd tot 4 jaar is er sprake van spraak- en taalproblemen. Zij hebben in hun ontwikkeling een stimulans nodig. Voor de aanpak van spraak- en taalachterstanden bij kinderen uit deze doelgroep heeft Brunssum in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de voorschoolse educatie, waarmee dit op peuterspeelzalen tijdig gesignaleerd en voorkomen kan worden. Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunnen zowel doelgroepkinderen als kinderen zonder spraak- en taalproblemen 4 dagdelen per week gebruik maken van het VVE-aanbod op alle Brunssumse peuterspeelzalen.

logo

Peuterspeelzaal Bij de Handjes is sinds september onderdeel van de nieuwe Brede School Centrum. Het is één van de negen peuterspeelzalen van het CMWW in Brunssum en Onderbanken, en komt voort uit de fusie van twee voormalige peuterspeelzalen: Olleke Bolleke en Hummelhoek. Beide peuterspeelzalen zijn door de Inspectie al eerder bezocht, respectievelijk in 2015 en 2012.

In Bij de Handjes wordt gewerkt met twee groepen 2-jarigen en twee groepen 3-jarigen. 17 kinderen behoren tot de VVE-doelgroep.

Beoordeling

Van de 48 criteria waarop de voorschoolse educatie is beoordeeld, scoort Bij de Handjes 27 keer de kwalificatie ‘voldoende’ en 14 keer de kwalificatie ‘een voorbeeld voor anderen’. Bij 7 aspecten constateert de Inspectie ‘ruimte voor verbeteringen’. Aan deze verbeteringen werd in de praktijk al gewerkt, samen met onder meer het basisonderwijs en de jeugdgezondheidszorg.

Wethuder Frank Joosten (Onderwijs) is trots op het resultaat: “Dit rapport is een groot compliment voor het team van Bij de Handjes. Ze hebben een intensieve periode achter de rug. De fusie van twee verschillende peuterspeelzalen. De verhuizing naar een nieuw gebouw.

Geef een reactie