Tihange: herstart reactor 1 uitgesteld tot februari.

 

 

De Belgische atoomcentrale Tihange 1, nabij Luik, maakt op z’n vroegst in februari een herstart.  Oorspronkelijk zou Tihange in december weer operationeel worden. In zowel Duitsland als in Nederland is er al langer ongenoegen omdat de Belgen geen duidelijkheid verschaffen over de nucleaire veiligheid. De kerncentrale Tihange 1 ligt al sinds september stil nadat bij werken een gebouw was beschadigd.

In Nederland beperkt het concrete verzet zich overigens goeddeels tot een actiegroep in Eijsden. Ook heeft de overheid tot dusver geen aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen. In Duitsland, waar de interesse in gezondheid en milieu veel groter is, wordt het verzet tegen Tihange en het pleidooi voor sluiting breed gedragen. In de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen is ook een groeiende zenuwachtigheid over de aanhoudende stroom incidenten bij de ‘scheurtjescentrales’ in Doel en Tihange. Beide zijn door het Belgische Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) overigens veilig verklaard. Maar Duitse experts denken daar totaal anders over.

De Duitse overheid heeft inmiddels de nodige maatregelen getroffen. Zo zij er  grote hoeveelheden jodiumtabletten uitgedeeld en zijn er concrete plannen verspreid van hoe te handelen bij een kernramp. Vorige week is er een start gemaakt met het uitdelen van 38.000 ‘beschermende’ mondkapjes voor kinderen.

Foto Wikipedia

Geef een reactie