Het nieuwe veiligheidsbeleid van Heerlen zet vanaf 2017.

 

Aandacht voor veiligheid kan niet beperkt blijven tot het bestrijden van criminaliteit en overlast. Net zo belangrijk is dat inwoners zich veilig voelen in hun eigen buurt. Dat is het uitgangspunt geweest voor een nieuwe aanpak van het veiligheidsbeleid in Heerlen.

Extra inzet voor veilige buurten

Het nieuwe veiligheidsbeleid van Heerlen zet vanaf 2017 extra in op een veilige leefomgeving. Doel is dat inwoners zich veiliger gaan voelen, met name in de eigen buurt. Om dat te bereiken wordt gezorgd voor meer blauw op straat, komt er meer ruimte voor burgers om zelf te werken aan een veilige omgeving en gaan de partners in de buurten meer samenwerken. Dit staat in de kadernota leefbaarheid en veiligheid 2017-2020 die samen met vertegenwoordigers van veiligheidspartners en buurtvertegenwoordigers is gemaakt.

Veiligheid per buurt

Op basis van cijfers van gemeente en politie is per buurt een analyse gemaakt van de situatie die in de breedste zin te maken heeft met veiligheid en leefbaarheid. Zaken als sociale samenhang, overlast, verloedering, misdaad, slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens zijn op een rij gezet. Gemeente, politie, vertegenwoordigers van organisaties die in de buurten werken en inwoners hebben daarna een prioriteitenlijst opgesteld van de problemen die het eerste moeten worden aangepakt. Zo zijn er in het afgelopen jaar 19 buurtveiligheidsanalyses gemaakt.

Buurtaanpak

Om de veiligheid in de buurten te verbeteren wordt gezorgd dat er in elke buurt duidelijk en zichtbaar meer blauw op straat komt. De wijkagent is de spil en het aanspreekpunt voor de mensen in de buurt. Naast de wijkagent krijgt iedere buurt in de loop van 2017 een eigen handhaver (BOA). Om dat te realiseren wordt het aantal gemeentelijke handhavers volgend jaar verdubbeld. Via ‘baanbrekend werk’ kunnen mensen ingezet worden die dienen als extra ogen en oren in de buurten. Nieuw is ook dat alle organisaties die in de buurt werken gaan samenwerken als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. Vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid worden de veiligheidsproblemen uit de buurtanalyses aangepakt.

Ruimte voor initiatieven inwoners

In gesprekken met de buurten, maar ook uit voorbeelden in onze stad en in het land blijkt dat inwoners zelf veel kunnen en willen doen aan de veiligheid van de eigen buurt. Deze initiatieven zijn waardevol en worden gewaardeerd en ondersteund. Door initiatieven te stimuleren en te ondersteunen zullen inwoners zelf een belangrijke rol gaan spelen in de verbetering van de veiligheid in buurten. Over de mogelijkheden en concrete invulling gaan we volgend jaar de gesprekken aan met alle buurten.

Buurtoverstijgende aanpak

Een aantal veiligheidsthema’s kunnen niet alleen op buurtniveau worden aangepakt. De belangrijkste thema’s die naast een veilige woon- en leefomgeving op stedelijk niveau aangepakt moeten worden zijn jeugdover-last, drugsoverlast, woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld, georganiseerde criminaliteit, radicalisering en veilig uitgaan. “Veiligheid is van ons allen,” stelt burgemeester Ralf Krewinkel. “In de nieuwe werkwijze staan de bewoners, de wijken en de wijkveiligheid centraal. Heerlen veiliger maken doen we samen !”

Foto Lucho Carreno

Geef een reactie