Hoofdmenu

Tijdelijke huisvesting ambtenaren naar Putgraaf.

 

Door het plan om in de Geleenstraat een nieuw stadskantoor te bouwen is er voor een periode van twee tot drie jaar tijdelijke huisvesting voor de ambtenaren nodig. In het afwegingsproces heeft B&W besloten om opnieuw ook een koppeling te leggen naar het Urban Heerlen Programma. Het College van B&W heeft besloten om het pand Putgraaf 188 – 200 aan te kopen voor de tijdelijke huisvesting. Na ingebruikname van het nieuwe stadskantoor aan de Geleenstraat is de bedoeling het pand aan de Putgraaf te slopen.

Kaders zijn de begroting en programma Urban Heerlen

De twee belangrijkste kaders bij de zoektocht naar een passende locatie zijn de begroting en het programma Urban Heerlen. De aankoop van het pand Putgraaf 188 – 200 past binnen beide. De aankoopprijs en de kosten voor het geschikt maken voor tijdelijk gebruik vallen binnen de marges in de begroting. Met het slopen van het pand aan de Putgraaf onttrekt de gemeente 6000 m2 kantoorruimte aan de Heerlense binnenstad en geeft daarmee zelf het goede voorbeeld binnen het kader van het programma Urban Heerlen.

Planning en procedure

Het College van B&W heeft de gemeenteraad een zienswijze gevraagd omtrent haar besluit. De behandeling kan mogelijk in januari 2017 in de raad  plaatsvinden.

Verhuizing eind 2017

Eind 2017 moet er verhuisd kunnen worden naar de tijdelijke huisvesting. Verwacht wordt dat het pand in februari 2017 beschikbaar is. De exacte koopdatum wordt nog bepaald. Vervolgens worden nog enige aanpassingen doorgevoerd in het pand.