Doelgroepenvervoer Regiotaxi overgegaan naar Omnibuzz.

 

Met ingang van 11 december 2016 heeft Omnibuzz de regie van het zogenaamde Doelgroepenvervoer in Limburg overgenomen van Projectbureau Regiotaxi.

Wat is Omnibuzz Limburg?
Omnibuzz is de organisatie, die namens uw gemeente toezicht houdt op uw vervoer. Omnibuzz draagt onder andere zorg voor het maken van uw vervoerspas, het goed functioneren van de Taxipoints en het aannemen van uw klachten over doelgroepenvervoer in Limburg. Het vervoer zelf wordt regionaal verzorgd door gecontracteerde vervoersbedrijven. Wethouder Leo Jongen (Wmo): ”Voor de inwoners van gemeente Kerkrade blijven dezelfde vervoerders rijden. Dat betekent dat u de voor u vertrouwde gezichten zult blijven zien, enkel in nieuwe wagens met nieuwe belettering.”

Hoe komt u in aanmerking voor Collectief vervoer
Als u problemen heeft om met bus of trein te reizen, of u kunt uw vervoersbehoefte niet oplossen met behulp van uw eigen netwerk (familieleden, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers, etc.) kunt u zich melden bij de gemeente. Een medewerker van de gemeente zal tijdens een huisbezoek samen met u inventariseren welke plaatsen u op welke momenten wenst te bezoeken en hoe u deze bestemmingen het best kunt bereiken. Kunt u bijvoorbeeld meereizen met anderen? Of heeft u een andere vervoersvoorziening nodig? Bij deze afweging let de gemeente op uw lichamelijke en/of geestelijke conditie.

Als de gemeente een toewijzing geeft voor het zogenaamde ‘Collectief Vraagafhankelijk Vervoer’ (CVV) op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), krijgt u een speciale pas en kunt u binnen de regio (5 zones) reizen via Omnibuzz tegen gereduceerd tarief.

Reizen buiten Parkstad Limburg
Valys is voor vervoer buiten de eerste 5 zones binnen regio Parkstad Limburg voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Valys onder telefoonnummer 0900-9630 of via de website www.valys.nl.

Eigen bijdrage?
Voor een maatwerkvoorziening in de vorm van CVV betaalt u geen eigen bijdrage via het CAK. Wel betaalt u aan de chauffeur een gereduceerd zonetarief van €0,65 voor de gemaakte reis.

Voor meer informatie
De nieuwe website waarop u vanaf 11 december 2016 alle belangrijke informatie kunt vinden is: www.omnibuzz.nl
– Het telefoonnummer voor de ritreservering: 0900 – 06 99.
– De klantenservice en het centraal meldpunt klachten Omnibuzz 0900 – 331 0550

Maar u kunt natuurlijk voor meer informatie ook contact opnemen met de gemeente Kerkrade op telefoonnummer 14 045 of gemeentehuis@kerkrade.nl

Foto Kerkrade.nl

Geef een reactie