Nieuw archeologisch onderzoek naar het Romeinse badhuis.!

2

 

Provincie Limburg en gemeente investeren in restauratie en behoud thermen

Klik hier om direct naar zoekennaardebron.nl te gaan en het laatste nieuws rondom dit onderzoek te volgen!

Met elk €500.000,- subsidiëren Provincie Limburg en gemeente Heerlen de restauratie en het behoud van de Romeinse thermen in Heerlen. Ook wordt hiermee archeologische onderzoek mogelijk waarmee opnieuw gekeken wordt naar de ware leeftijd van de thermen. Dit onderzoek is nodig om een goed besluit te nemen over welke manier waarop de thermen gerestaureerd en geconserveerd kunnen worden.

Nieuw archeologisch onderzoek naar het Romeinse badhuis. vraag binnen het onderzoek zal zijn: hoe oud zijn de thermen eigenlijk? Er is maar een keer gedegen archeologisch onderzoek naar gedaan, ruim 70 jaar geleden. Tegenwoordig beschikken we echter over onderzoekstechnieken waarmee heel nauwkeurig onderzoek kan worden gedaan. Er zijn aanwijzingen dat het Romeinse badhuis bijna een eeuw ouder is dan tot nu toe werd aangenomen. Als dat wetenschappelijk kan worden aangetoond, betekent dit dat het oudste Romeinse gebouw van Nederland in Heerlen ligt.

“Ik ben blij dat onze subsidieaanvraag bij de Provincie Limburg is gehonoreerd waarmee de restauratie en het behoud van de thermen zeker zijn gesteld. Dit is een erkenning voor het Romeinse verleden in onze stad. Bovendien krijgen wij met het nieuwe onderzoek een kans om nog meer te ontdekken over dit prachtige badhuis uit de Oudheid. Heerlen mag hier trots op zijn! ” aldus Jordy Clemens, wethouder cultureel erfgoed.

De gemeente gaat nu voorbereidingen treffen voor het onderzoek en restauratie van het Romeinse badhuis. Naar verwachting kan het onderzoek en de restauratie in de loop van volgend jaar beginnen.

Achtergronden
Aanleiding voor de start van de restauratie is de discussie over het gebouw waarin de thermen liggen; het gebouw waarin ook het Thermenmuseum en de regionale archiefdienst Rijckheyt zijn gehuisvest. Het college van B&W in Heerlen heeft bepaald dat Rijckheyt wordt verplaatst naar een locatie in Heerlen-Noord waardoor een deel van het gebouw leeg komt te staan. Daarnaast is het evident dat de Romeinse opgravingen niet goed geconserveerd worden in het huidige gebouw. Willen we de Romeinse vondsten goed bewaren voor de toekomst, dan moet er iets veranderen.

 

Geef een reactie