Brunssum stelt extra startersleningen beschikbaar.

De gemeente Brunssum stelt extra startersleningen beschikbaar. De leningen zijn bedoeld voor starters die een woning in Brunssum willen kopen met maximale aankoopkosten van 173.000 euro. In de afgelopen periode was het budget hiervoor op. In december 2016 heeft de gemeenteraad echter opnieuw aanvullend budget beschikbaar gesteld.

De startersregeling bestaat sinds 2007. In de afgelopen jaren is de lening uitgeput geraakt. Om aan de regeling, en daarmee aan de lokale woonmarkt, een nieuwe impuls te geven, heeft de gemeente de regeling verruimd, met nog eens 100 duizend euro. Dit bedrag wordt door de Provincie Limburg verviervoudigd, waardoor voor Brunssumse starters 400 duizend euro beschikbaar komt.

Tot 37 duizend euro

De starterslening is bedoeld voor minder draagkrachtige huishoudens die dankzij de lening in staat worden gesteld toch een eigen koopwoning te verwerven. Starters die onvoldoende hypotheek krijgen (volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie) kunnen een beroep doen op de starterslening, tot een maximum van 37.000,- euro. De regeling overbrugt dus het verschil tussen de aankoopkosten en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen.

De starterslening is in de eerste drie jaar renteloos en hoeft in die periode ook niet afbetaald te worden. Mocht na deze drie jaar uit een toets blijken dat het inkomen van de starter onvoldoende is om de maandlasten te kunnen dragen, wordt de renteloze en aflossingsvrije periode verlengd. Daarna vinden regelmatig toetsingen plaats.

 Wijzigingen

De nieuwe starterslening is nagenoeg dezelfde als de oude. Een verschil is de introductie van de combinatielening. Daarmee hoeft de starterslening de eerste drie jaar niet afbetaald te worden en behoudt de starter toch het recht op aftrek van de hypotheekrente. De combinatielening is een consumptieve lening met bankhypotheekrecht. De combinatielening komt niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Ten opzichte van de huidige starterslening kan dit een heel beperkt financieel nadeel voor de starter betekenen.

Meer informatie

Geïnteresseerden in (aanvragen voor) de starterslening kunnen contact opnemen met de gemeente Brunssum, mevrouw D. Nellissen, telefoon 045 527 85 89.

 

Geef een reactie