Stichting CultuurFonds Wittem wint Uitstralingsprijs 2016.

Op advies van het Uitstralingscomité heeft het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem op 1 januari 2017 de Uitstralingsprijs 2016 toegekend aan de Stichting CultuurFonds Wittem. De gemeente Gulpen-Wittem reikt ieder jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie de Uitstralingsprijs uit aan een persoon / vereniging / stichting die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid en/of de gemeente in een positief daglicht heeft gesteld.

Motivatie Stichting CultuurFonds Wittem organiseert sinds 2011 luister-, klassieke- en wereldmuziekconcerten en themalezingen.

  • In 2014/2015 werd een groot cultureel project rondom 60 jaar bevrijding georganiseerd.
  • Er zijn samenwerkingstrajecten geweest met onder andere de Muziekdagen Eys en het Openluchttheater Valkenburg.
  • Stichting CultuurFonds Wittem heeft in 2013 een actieve rol vervuld  in het grensoverschrijdend muzikaal project ter gelegenheid van de 250e sterfdag van Johann Joseph Couven.
  • Per jaar worden gemiddeld 10 activiteiten georganiseerd die plaatsvinden in het Klooster van Wittem.
  • De opbrengst van deze activiteiten komt ten goede aan projecten van het Klooster Wittem, hoofdzakelijk ter ondersteuning van de gebouwelijke infrastructuur.
  • De activiteiten zijn telkens van een hoog niveau en genieten veel waardering in en buiten de gemeentegrens.
  • De stichting kan rekenen op een groep vrijwilligers.

Stichting CultuurFonds Wittem heeft met de organisatie van hun activiteiten in belangrijke mate bijgedragen aan de positieve uitstraling van Gulpen-Wittem. Deze bijzondere prestatie geeft aanleiding om waardering, respect en dank te uiten. De prijs bestaat uit een oorkonde en een beeldje dat speciaal voor de Uitstralingsprijs door Pierre Lumey is vervaardigd.

Foto: Al Rekko

Geef een reactie