Café Mondiaal organiseert Gespreksthema: nieuwe handelsverdragen: zegen of vloek?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café Mondiaal, 36ste aflevering.

Donderdag 12 januari, aanvang 19.30 uur.

Café Pelt, Pancratiusplein 48, Heerlen – centrum.

 

Janneke Prins vindt dat de gevolgen van de vrijhandelsverdragen TTIP, CETA en TiSA dramatisch zijn: “De verdragen zijn een gecoördineerde poging om de winsten van multinationals en banken te vergroten over de ruggen van werkende mensen. Volgens deze kapitalistische logica zijn de democratie, ons loon, voedsel en het klimaat slechts obstakels die een hogere winst in de weg staan”.

Prins stelt verder: “Juist doordat dit een frontale aanval is op zoveel terreinen, hebben we ook de mogelijkheid de grote en brede beweging te bouwen die nodig is om de verdragen te stoppen: van de vakbond tot klimaatbeweging en van de boeren tot studentactivisten. Op deze manier kunnen we niet alleen deze verdragen (alsnog) stoppen, maar ook het neoliberale tij keren”.

Heeft Janneke Prins (grotendeels) gelijk? Is het verzet tegen deze handelsverdragen terecht en verdient het breed gedragen te worden? Of zien de tegenstanders het overdreven donker in? Wat motiveert de voorstanders en in het bijzonder de meerderheid van onze volksvertegenwoordigers? Zijn er ook voldoende en goed onderbouwde positieve beweegredenen om dergelijke handelsverdragen af te sluiten? Zo is Nederland mede een zeer welvarend land geworden vanwege de zeer wijd vertakte internationale handelsrelaties. En dus kan je beter die handel goed reguleren. En staan er in die vuistdikke documenten ook (veel) bepalingen waar je het mee eens kan zijn dat het verbeteringen zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Janneke Prins (jannekeprins@gmail.com) of Harrie Winteraeken (zie hieronder).

Geef een reactie