Brunssum vernieuwt ambulante jeugdhulp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brunssum gaat de ambulante jeugdhulp vanaf 1 januari 2017 vernieuwen. Voorop staat dat kinderen en jeugdigen met een hulpvraag in hun eigen vertrouwde omgeving ondersteuning ontvangen, door een ‘netwerk’ (o.a. ouders, hulpverleners, scholen, artsen) dat zich onderling snel weet te vinden. Het doel is de eigen kracht van het gezin te versterken waardoor men beter in staat is toekomstige problemen zelf op te lossen. De gemeente zet hierbij in op meer samenhang en samenwerking in de organisatie van de jeugdhulp. Voor bestaande hulp verandert er niets. “Kinderen die nu al zorg krijgen, houden die ook”, zegt wethouder Peter Heinen.

De jeugdhulp is sinds 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeenten in Nederland. Samen met de overige gemeenten in Zuid-Limburg koos Brunssum ervoor om de inkoop van de ambulante en specialistische jeugdhulp in de eerste twee jaar – 2015 en 2016 – centraal via de gemeente Maastricht te laten verlopen. Nu, twee jaar na deze overgang, heeft Brunssum de ambitie om de kwaliteit van de zorg verder te ontwikkelen.

Groeiproces de eerste twee jaar van de gemeentelijke jeugdhulp stonden in het teken van de transitie, de overgang, zegt wethouder Peter Heinen (Jeugd). “Nu kiezen we voor transformatie, voor vernieuwing: we zetten in op stelsel van jeugdhulp dat kinderen en ouders, maar ook iedereen die verder bij opvoeden en opgroeien is betrokken, écht versterkt.“

Het gaat hierbij om jeugd-GGZ, hulp aan kinderen met een verstandelijke beperking, jeugd- en opvoedhulp, dyslexiezorg, ouderschapsreorganisatie en specifieke therapieën als MST en MDFT. De specialistische zorg, waarbij sprake is van verblijf van kinderen buiten het gezin, blijft regionaal georganiseerd vanuit Maastricht.

Regie. Het is vooral van belang dat deze hulp voor de gebruikers ook echt resultaat oplevert en men tevreden is over de hulp die men ontvangt. Brunssum wil met dit doel voor ogen vooral regie voeren op het verbeterproces, een proces waarin de samenwerking wordt gezocht zowel met gebruikers van hulp, de zorgaanbieders, maar ook met scholen, artsen en vrij toegankelijke voorzieningen zoals het CMWW.

Wethouder Heinen: “We vinden het vooral belangrijk dat inwoners in de eigen omgeving de gewenste hulp krijgen. Door korte lijnen en door een stevige lokale organisatie, willen we een zorgomgeving creëren die onze inwoners in staat stelt om regie te krijgen over hun situatie en toekomstige problemen zelf op te lossen.” Dit proces van vernieuwing is ingezet met de inkoop in eigen regie van de ambulante jeugdhulp in Brunssum, en zal verder worden voortgezet in partnerschap met alle betrokkenen.

Wethouder Heinen benadrukt dat ook in 2017 de bestaande zorg gecontinueerd wordt. “Kinderen die nu al zorg krijgen, houden die ook bij hun vertrouwde zorgaanbieder. We garanderen continuïteit van zorg. We vernieuwen, maar wel op een manier die veilig is voor de kinderen en hun ouders en verzorgers”.

 20 contractpartijen. Als gevolg van de eigen inkoop van ambulante jeugdhulp heeft de gemeente 28 contracten afgesloten met 20 contractpartijen. Met deze contractpartijen verwacht de gemeente elke zorgvraag te kunnen bedienen. Mocht er een specifieke zorgvraag zijn die niet door één van deze partijen wordt geboden, kijkt de gemeente of extra inkoop nodig is. Heinen: “Uiteindelijk blijft jeugdhulp altijd maatwerk.”

Informatie: Team Jeugd blijft uw vertrouwde toegang voor al uw vragen

U kunt zich met al uw vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen direct wenden tot het Team Jeugd van de gemeente. De medewerker van het Team Jeugd zal samen met u uw vraag bespreken en met u zoeken naar een passende oplossing. U kunt het Team Jeugd bereiken via telefoonnummer (045) 527 84 30.

Buiten kantoortijden, in geval van een crisissituatie, kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Bureau Jeugdzorg, via het nummer (088) 007 29 90.

Foto Lucho Carreno

Geef een reactie