Hoofdmenu

De gemeente Voerendaal roept 2017 uit tot het Jaar van de Positieve Gezondheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaar van de Positieve Gezondheid

De gemeente Voerendaal roept 2017 uit tot het Jaar van de Positieve Gezondheid. Tijdens dit jaar maken inwoners kennis met hun eigen positieve gezondheid en ervaren zij wat het inhoudt om ‘positief gezond’ te zijn. Veel van onze alledaagse bezigheden zijn positief gezond, we voelen ons hier goed bij en vergroten ons geluk. Jong of oud, ziek of niet ziek, iedereen kan aan de slag met zijn of haar eigen positieve gezondheid.

Positief gezond Voerendaal

Positief gezond is een belangrijke manierom de kernen binnen onze gemeente vitaal, gezond en leefbaar te houden, waarin we aandacht hebben voor alle inwoners van onze gemeente. Positieve gezondheid onder onze inwoners draagt ook bij aan het besef hoe nuttig sociale contacten zijn voor je eigen beleving van een gezond leven. Door te denken en te handelen vanuitpositieve gezondheid neem je zelf de regie over je gezondheid en welbevinden, iets dat past binnen de transformatie inhet sociaal domein. De toegevoegde waarde van positieve gezondheid is dat juist dealgehele gezondheidservaring aangesproken wordt, alles waardoor iemand zich goed voelt en ‘zijn ding kan doen’.Inwoners van Voerendaal gaan ervaren hoeveel invloed ze zelf uitoefenen op hun eigen, positieve gezondheid. 2017 is als het ware het startschot voor een positief gezond Voerendaaldoor Hart voor Voerendaal.Degemeente wil vooral inspireren, activeren en enthousiasmeren. Vervolgensdat positieve gezondheid wordt overgenomen door verschillende partners en inwoners in onze gemeente,zodat het ook daadwerkelijk een breed gedragen thema en themajaar wordt en tot ver na 2017 leidt tot een positief en gezond Voerendaal.

Aftrap tijdens Sportgala

Op 20 januari wordt de aftrap van het Jaar van de Positieve Gezondheid gegeven tijdens het Sportgalain ’t Wouves19.30 uur. Tijdens deze avond wordt defysieke’warming-up’ voor het Jaar van de Positieve Gezondheid verzorgd door niemand minder dan Nathan Rutjes, Maatschappelijk Speler Eredivisie 2016!Hierna gaat de warming up verder meteen interactieve discussie. Een expertpanel met onder andere gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen enwethouder Patrick Leunissenzullen deze discussie voorzien van deskundig commentaar.

Foto Lucho Carreno(Volgend nieuwsbericht) »