Stimuleringsgeld kleinschalig erfgoed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen aan de slag voor Limburgse streekidentiteit
Provincie stelt €1.000.000 beschikbaar voor verbinding tussen vrijwilliger, landschap en erfgoed

Het karakter van Limburg
Loop, fiets of rij door het Limburgse landschap, dan kom je ze overal tegen: bakhuisjes, kruisen, kapellen, kalkovens, groeves, oude knot- en leibomen, holle wegen, graft- en houtwalcomplexen. Het zijn deze typische elementen die het landschap karakter geven. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de identiteit van Limburg en de Limburgers. De betrokkenheid van mensen bij deze elementen is groot, wat zich uit in de vele betrokken vrijwilligers die helpen bij behoud en herstel van ons erfgoed. Om deze vrijwilligers te ondersteunen, en gemeenten te stimuleren dit ook te doen, stelt de provincie Limburg € 1.000.000 beschikbaar.

Lokale aanpak kleinschalig erfgoed
Lokale gemeenschappen en betrokkenheid maken het verschil. U maakt het verschil! Limburg is een provincie met veel monumenten, daarom staat de provincie Limburg voor de keuze in welke monumenten zij investeert . Daarbij hebben vooral de grotere monumenten de aandacht.
Voor behoud van kleiner erfgoed ziet de provincie een grotere verantwoordelijkheid voor gemeenten en burgers. Om dit te stimuleren en ondersteunen stelt de provincie Limburg budget beschikbaar.

Voorwaarden: participatie, jeugd en verhalen
Wilt u eindelijk de vervallen dorpspomp, het bakhuis, de achterstallige bluspoel, de holle weg opknappen of de oude leibomen bij de dorpskapel snoeien? Of werkt u al aan kleinschalig erfgoed of landschappelijk erfgoed en ziet u hier kansen om jeugd of ouderen te betrekken dan kunt u uw projectidee indienen bij IKL. Het project dient invulling te geven aan een paar speerpunten. Het bevorderen van burgerparticipatie staat daarbij voorop. Het project dient een burgerinitiatief te zijn of bij de uitvoering van het project dienen vrijwilligers de handen uit de mouwen steken. Ook het betrekken van jeugd en het vertellen van het verhaal van de plek en de geschiedenis zijn belangrijk. Als een project voldoet aan deze speerpunten dan draagt de provincie maximaal 25% bij in de kosten. Omdat de regeling een stimuleringsregeling is voor gemeenten dient ook uw gemeente aan de financiering bij te dragen.

Aanmelding en informatie
De stimuleringsregeling van de provincie is een uitstekende kans voor dorps- en wijkraden, natuurverenigingen, heemkundeverenigingen of individuele inwoners om werk te maken van projecten of ideeën die hen nauw aan het hart liggen. Wilt u ook aan de slag? Kijk dan op de website van http://www.ikl-limburg.nl/stimuleringsgeld-kleinschalig-erfgoed/voor de verdere projectvoorwaarden en het projectmeldingsformulier.

Foto Simpelveld.nl

Geef een reactie