Orde van Verdiensten 2017 voor Jeugd & Jongerenwerk Heksenberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   J & J-werk verrast over keuze van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein

Al sedert jaar en dag is het bij “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein traditioneel de gewoonte om tijdens de receptie, ter ere van de nieuwe Heksenbergse carnavalshoogheden (dit jaar 2017 dus grote prins Patrick 1e (Meulenberg) en jeugdprins Bram 2e (Boelen) dat tijdens dit gezellig en feestelijk gebeuren de jaarlijkse Orde van Verdiensten officieel wordt uitgereikt. Genoemde orde wordt naar eer en geweten, en in alle eenstemmigheid toegekend, aan personen (mannelijke/vrouwelijke of zelfs in verenigingsverband) die zich verdienstelijk gemaakt hebben voor vereniging, carnaval e/o gemeenschap. De eer om genoemde orde, afgelopen zaterdagavond 28 januari in ontvangst te nemen was dit jaar 2017 weggelegd voor Jeugd & Jongerenwerk Heksenberg.  Voor D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein was de keuze niet zo moeilijk in het kader van hun inzet voor de jeugd van Heksenberg.

De uitreiking vond plaats in het Sjpashoes/Gemeenschapshuis Heksenberg. Het werd een geweldige happening met een urenlange receptie van vele bevriende carnavalsverenigingen, particulieren en sympathisanten van de H.V.V. Begonnen werd om 19.11 uur met de officiële uitreiking van de Orde van Verdiensten aan Jeugd & Jongerenwerk Heksenberg. Ook was er de huldiging van jubilaris (1×11 jaar) John Biancospino secretaris H.V.V. Tijdens de hele receptie werden meermaals de verdiensten van de nieuwe ordedragers aangehaald. Het was tot ruim na middernacht een gezellige receptie daar in Sjpasseberg. Buiten de officiële plichtplegingen was er ook nog tijd voor smaakvol muzikaal entertainment. Daarvoor zorgde o.m. het duo Die Spatzl en zelfs zanger en Heksenberger Sám Smit, die op genoemde avond nog in de finale stond van het Parkstad Leedjes Concours en na afloop nog gauw terug naar Heksenberg kwam om zijn liedje Alaaf Limburgia voor de prinsen en nieuwe ordedragers te brengen. Kortom, het was een meer als geslaagde receptie.

                                    Ordegeschiedenis

Door D’r Heksenbergse  Vasteloavends Verein werd het begrip toekenning Orde van Verdiensten in 1980 ingevoerd.                       Eerste ordedrager was toen de heer Bertram onder prinselijke auspiciën van toenmalige prins Guus l (Mengelers). Verleden jaar 2016 werd onder prinselijke “heerschappij” van nu ex-prins zijnde Henry l (Hagedoorn) de orde uitgereikt aan Hay Schoffelen. Overigens wordt vanaf 1980, het gezelschap ordedragers uitgedragen door klinkende namen die allemaal, zonder uitzondering geweldig veel voor de Heksenbergse, c.q. Sjpassebergse, gemeenschap hebben gedaan en veelal nog doen. Overigens werd de orde in 2006 en 2007 toegekend aan een tweetal verenigingen respectievelijk  De Zonnebloem afdeling Heksenberg en RK Vrouwengilde Heksenberg.

Zoals al jaren het geval heeft schrijver dezer (die overigens in 1998 voor zijn public relationswerk ook de orde mocht ontvangen) over genoemde toekenning een journalistieke onderhoud met de nieuwe ordedragers. Hiertoe werd een afspraak gemaakt en waar kon dit niet treffender plaats vinden als in wijkgebouw ’t Gringeltje. In dit gebouw houden Jeugd & Jongerenwerk immers op woensdagmiddag haar jeugdactiviteiten.

Het bleek al gauw dat J & J-werk aangenaam verrast was dat de orde aan hen was toegekend. Volgens Yvonne Knol-Erkan  had men dit niet verwacht. Toen Verein-president Ton van Schaaik kwam praten werd in eerste instantie gedacht dat hij kwam om J & J-werk om hulp te vragen bij een te houden avond. Dit was dus niet zo. Integendeel zelfs, want hij vroeg of J & J.-werk de Orde van Verdienste 2017 in ontvangst wilde nemen. Begrijpelijk dat de verrassing overheerste en er even over gedacht moest worden. Maar dat zij het, als relatief kleine vereniging, het een hele eer vonden mocht overduidelijk blijken. Maar toekenning orde is uiteindelijk het gevolg dat zij proberen zoveel mogelijk voor de jeugd van Heksenberg te doen. Zij dragen dit dan ook duidelijk uit en willen dit dan ook delen met Heksenberg, de vrijwilligers en natuurlijk dankbaarheid naar de jeugd toe. Verklapt werd tijdens het gesprek ook, dat de jeugdigen als knutselwerk eigen Orde van Verdiensten maken en uiteraard zeker niet ontbreken tijdens de kinderoptocht op zondag 19 februari a.s.

J & J-werk wordt gevormd door 3 bestuursleden en 7 vrijwilligers en zetten zich, zoals bekend, in voor o.a. Koningsdag, buitenspeeldag/avondvierdaagse/vakantie, Halloween en natuurlijk carnaval. Volgens Yvonne is er in 2017 1 maal per maand een trefpunt van 15-25 jaar oudere jeugd met een beperking. Hoewel, volgens Shane Erkan, de uitreiking eigenlijk een moment opname is zien zij toekenning als een mijlpaal. Het geeft extra motivatie om zich voor de jeugd in te zetten en benadrukken de nominatie/toekenning dan ook met veel dank van hun kant.

Foto’s: Callie Steijaert

 

 

Geef een reactie