De gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal voeren vanaf 1 januari 2017 een gezamenlijke verkenning uit rondom de mogelijkheden om de (ambulante) jeugdhulp per 1 januari 2018 anders in te kopen en te organiseren. Deze verkenning loopt tot 1 april 2017. Op basis van de uitkomsten van deze verkenning zullen de gemeenten een keuze maken om al dan niet gezamenlijk een nieuwe inkoop jeugdhulp te starten.

Consulteren marktpartijen

Een onderdeel van deze verkenning is het consulteren van een aantal marktpartijen. Op deze wijze kan in korte tijd inzicht worden verkregen in de opvattingen van ‘de markt’ over het bovengenoemde voornemen, ons plan en de uitgangspunten zoals die door de betrokken bestuurders onderschreven zijn. De marktconsultaties vinden in de maanden januari t/m maart plaats.

Op elk moment kunnen de gemeenten besluiten deze fase van marktconsultaties te beëindigen en de voorgenomen inkoop niet te laten doorgaan zonder opgaaf van redenen en zonder gehoudenheid tot vergoeding van welke kosten en/of schade dan ook. Deelname aan de marktconsultatie doet geen enkel recht of aanspraak ontstaan. Van de marktconsultatie wordt een verslag gemaakt dat bij de formele inkoopprocedure beschikbaar zal worden gesteld aan alle geïnteresseerde partijen.

Houd deze site in de gaten voor informatie over het vervolg van het verdere proces.

Verslagen. Partijen die de verslagen en presentaties rechtstreeks willen ontvangen kunnen een mail sturen aan inkoopambulantejeugdhulp@heerlen.nl. De documenten worden u vervolgens toegestuurd.

Alle andere vragen, inhoudelijke en/of procesmatig van aard, die via dit mailadres worden ontvangen, worden niet beantwoord! Dergelijke vragen kunnen slechts gesteld worden tijdens het formele inkoopproces. Hoe dat precies kan, zal t.z.t. kenbaar worden gemaakt.

Foto Heerlen.nl

Geef een reactie