Koninklijke onderscheiding voor de heer Sjef Silvertand uit Landgraaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisteravond heeft burgemeester Raymond Vlecken een Koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, uitgereikt aan de heer Sjef Silvertand.

Zijn verdiensten:

1981 tot heden: Reewildcoördinator en mede-oprichter en bestuurder van de Wildbeheereenheid Brunssummerheide & Schinveldse bossen (WBE)

De heer Silvertand is een natuurliefhebber in hart en nieren. Als kleine jongen al ‘verzuimde’ hij regelmatig de hoogmis om in plaats daarvan naar de leeuweriken in het Haanveld te Landgraaf te gaan kijken en luisteren. Zijn hele leven (werk en privé) staat grotendeels dan ook in het teken van de natuur. De heer Silvertand is een zeer weidelijke en gepassioneerde jager en een echte ‘WBE-man’. WBE staat voor Wildbeheereenheid. Zie *

Hij is mede-oprichter van de WBE Brunssummerheide & Schinveldse bossen, die vorig jaar haar 35-jarig bestaan heeft gevierd. In het belang van de natuur, de jacht en schadebestrijding is hem niets te veel. Hij is het hele jaar nagenoeg dagelijks in de natuur te vinden en houdt alles ‘nauwlettend’ in de gaten. Het Reewild in het bijzonder is zijn stokpaardje, waarbij hij de functie als Reewildcoördinator van de WBE (vanaf de oprichting) dan ook met veel passie en enthousiasme uitoefent. Als Reewildcoördinator zet hij zich in voor het verantwoord beheren van de Reewildpopulatie en valwildmetingen binnen het werkgebied van de WBE Brunssummerheide & Schinveldse bossen. Hij staat hier letterlijk 24 uur per dag voor paraat. Denk daarbij onder andere aan verkeersaanrijdingen veroorzaakt door Reewild, die z.s.m. na het ongeval opgehaald dienen te worden.

Vanwege zijn zeer goede kennis en ervaring is hij wijd en zijd bekend bij leden en bestuur van de WBE en in het jagersgebeuren alsmede bij de landelijke vereniging ‘Het Reewild’, die dankbaar een beroep op hem doen.

Als medeoprichter van de WBE Brunssummerheide & Schinveldse bossen heeft dhr. Silvertand vanaf de oprichting altijd een bestuurlijke functie bekleed. Namens de WBE is hij vertegenwoordigd bij een aantal overleggen van zoals Bosbeheer Landgraaf en zet hij zich in voor het bevorderen van de samenwerking met de diverse overige groene organisaties in de regio. Tevens is hij initiator van o.a. de navolgende WEB groenprojecten: * het maken van vogelkastjes * aanleg van insecten- en vlindervriendelijke struiken en wildakkers (biotoopverbetering) * Jaarlijkse natuuropschoondag en boomknotdag. De heer Silvertand is binnen de WBE Brunssummerheide & Schinveldse bossen een belangrijke initiatiefnemer bij landelijke boomplantdagen, waarbij jaarlijks door de WBE een aantal bomen gesponsord wordt aan diverse gemeenten waaronder de gemeente Landgraaf. Hij is op die dagen zelf aanwezig en neemt proactief deel aan de georganiseerde activiteiten.

* WBE is een samenwerkingsverband van jacht(akte)houders binnen een werkgebied van 5000 hectare of meer. Er zijn in Nederland circa 300 WBE’s die in totaal meer dan 2 miljoen hectare beheren. De WBE’s zijn aangesloten bij landelijke organisatie, waaronder de Koninklijke Jagers Vereniging (KJV).

 1993-heden Mede-oprichter en organisator van de Europese Reewildbespreking. Deze organisatie stelt zich ten doel kennis uit te wisselen tussen de landen Nederland, Duitsland en België (Euregio) over Reewild evenals het beheer daarvan. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door: * Kennisbijeenkomsten te organiseren * Reebokgeweien van voorgaand jachtseizoen (die binnen de Euregio bemachtigd zijn) tentoon te stellen * de samenwerking tussen jagers, fauna- en terreinbeheerders te bevorderen * voorlichting (in relatie tot Reewild) te geven * alle overige middelen die voor het doel van de bespreking bevorderlijk zijn. De Euregionale Reewildbespreking wordt jaarlijks door meer dan 200 Reewildjagers bezocht. Hij heeft het organiseren hiervan inmiddels overgedragen aan andere, jongere organisatoren. Met de medeoprichters van het ‘eerste uur’ blijft hij wel betrokken en de vinger aan de pols houden voor wat betreft de inhoud en kwaliteit van de Euregionale Reewildbespreking.

Vrijwilliger bij Stichting Gehandicaptenzorg in Landgraaf (SGL) alsmede bij het Woonbegeleidingscentrum (WBC) Schaesberg. De heer Silvertand is zeer begaan met de bewoners en leidinggevenden van Woonbegeleidingsscentrum (WBC) Schaesberg. Hij neemt sinds enkele jaren zelfstandig deel aan een groot aantal activiteiten. Hij treedt op als liaison tussen de WBE Brunssummerheide & Schinveldse bossen en WBC Schaesberg. Op zijn initiatief neemt WBE deel aan activiteiten in het kader van NL-doet, werd de tuin rond het WBC Schaesberg opgeknapt alsmede een zitbank voor de bewoners gesponsord. Woonbegeleidingscentrum oftewel Woonvorm Schaesberg is een onderdeel van SGL.

Hij weet waardevolle verbindingen te leggen tussen de Wildbeheereenheid en maatschappelijke organisaties. De inzet van de heer Silvertand voor bovenstaande Stichting is daar een mooi voorbeeld van.

 Vrijwilliger Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL)

Zoals gezegd, is de heer Silvertand zeer begaan met de natuur in het algemeen en in het bijzonder in de regio Brunssum/Landgraaf. Als vrijwilliger neemt hij sinds een aantal jaar zo vaak als mogelijk deel aan de georganiseerde activiteiten van de stichting Bosbeheer Landgraaf. Zo werd op zijn initiatief door WBE deelgenomen aan het knotten van wilgen in Landgraaf en aan de Natuuropruimdag in de kern Nieuwenhagen. Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) is een dienstbare beheerorganisatie voor de gemeente Landgraaf bij het bos- en natuurbeheer. De bossen worden daardoor natuurlijker en de beleving wordt intenser.

 

 

 

Geef een reactie