Maastricht ondersteunt landelijk initiatief City Deal ‘Kennis Maken’ Hogescholen, universiteiten en kennissteden gaan samen kennis maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Jet Bussemaker en Henri Lenferink, burgemeester Leiden en voorzitter van het Netwerk Kennissteden ondertekenen de City Deal. Foto: Pieter Verbeek.

Armoede in bepaalde stadswijken, toenemende behoefte aan zorg en sociale betrokkenheid die onder druk kan komen te staan. Dit zijn enkele maatschappelijke uitdagingen waar de grote steden in Nederland, waaronder Maastricht, een oplossing voor moeten vinden. Hier staan de Nederlandse kennissteden niet langer alleen voor. Samen met de hogescholen en universiteiten sluiten de kennissteden, donderdag 2 februari, de City Deal ‘Kennis Maken’ om voor maatschappelijke vraagstukken een oplossing te zoeken.

Deze nieuwe, intensieve samenwerking moet zorgen voor evidence-based stedelijk beleid. En het biedt de studenten een rijke leeromgeving aan waarbij onderwijs, onderzoek en de praktijk met elkaar zijn verbonden. Studenten zullen samen met onderzoekers en mensen uit de praktijk de relevante onderzoeksvragen formuleren, nader onderzoek doen naar stedelijke problemen en oplossingsrichtingen proberen te formuleren.

Concreet wil Maastricht met de City Deal tot aanpassingen in nationale en Europese kaders (regelgeving en geld) komen. Dit is nodig om praktische oplossingen hier en in de regio mogelijk te maken. Door intensievere samenwerking met Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht worden de aanwezige kennis op lokaal en regionaal niveau optimaal ingezet voor sociaal- economische vraagstukken. Verder meldt Maastricht zich ook aan als zogenaamde koploperstad. Net zoals Groningen, Leiden, Nijmegen en Tilburg gaat Maastricht een gezamenlijke strategische agenda met de landelijke kennisinstellingen uitwerken.

In de City Deal ‘Kennis Maken’ werken, naast Maastricht, de gemeenten Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Wageningen samen. Daarin zijn de ketenpartijen binnen de stad en in de omliggende regio betrokken. Ook de vereniging van universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen, Kences en het Netwerk Kennissteden Nederland en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) doen mee.

De City Deal ‘Kennis Maken’ is een uitwerking van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 en komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.

Geef een reactie