Provincie Limburg creëert meer kans op werk in Zuid-Limburg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat goed met het Zuid-Limburgse bedrijfsleven. Om iedereen een kans te geven om mee te doen, investeert de Provincie samen met MBO`s, gemeenten en UWV in project “VOORdeel & VERVOLG”. In overleg met het bedrijfsleven gaat het MBO vraaggericht en in nauwe samenwerking met private en publieke partners uit de arbeidsmarkregio’s Zuid-Limburg aan de slag om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een innovatieve manier te scholen. Kwetsbare jongeren, langdurig werklozen, mensen met een uitkering of anderstaligen kunnen hierdoor sneller en beter aan het werk.

Onderwijs en werk voor de toekomst Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van Werk en Welzijn: “Iedere Limburgse burger verdient een perspectiefrijke toekomst. Dat is waar ik vanuit de Sociale Agenda ook al mijn energie op zet. Het is mooi om te zien dat zoveel partijen in Zuid-Limburg zich inspannen om dit samen voor de meest kwetsbare doelgroepen op te pakken.”

Gedeputeerde Hans Teunissen van Onderwijs licht verder toe: “Door samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs kunnen jongeren op hun eigen niveau een opleiding volgen en werk vinden dat bij hen past. Dat is onderwijs van en voor de toekomst”

Provincie Limburg subsidieert het project “VOORdeel & VERVOLG” met een bedrag van € 1,2 mln.  Een vergelijkbare RIF-aanvraag voor Noord- en Midden-Limburg is goedgekeurd. Hopelijk draagt het Rijk ook bij aan het Zuid-Limburgse initiatief om jongeren zo goed mogelijk op te leiden voor de veranderende arbeidsmarkt. Het doel is mensen aan een betere startkwalificatie of uitgangspositie te helpen zodat.

Voorbeeldsamenwerking. In het project VOORdeel & VERVOLG wordt een methodiek ontwikkeld, waarbij de behoeften en mogelijkheden van het regionale bedrijfsleven het uitgangspunt zijn voor het opleiden van jongeren. De samenwerking is echter niet alleen gericht op kwetsbare  jongeren, maar dient ook een oplossing te bieden voor andere kwetsbare doelgroepen in de regio, zoals uitkeringsgerechtigden, anderstaligen en zittende werknemers zonder startkwalificatie. Op deze manier dient er in de komende vier jaar een sluitende aanpak voor alle kwetsbaren te worden ontwikkeld in de gehele regio.

De partners kijken samen naar praktijkonderwijs-op-maat in twee niveaus  met aandacht voor loopbaanbegeleiding, gezondheid en taal. Studenten ontdekken en ontwikkelen hun talenten en kunnen deze direct inzetten binnen het bedrijf. De Provincie Limburg is een partner, die zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning biedt.

 

Geef een reactie