Nieuwe buurthelden bij Jeugd & Jongerenwerk in Heksenberg Officiële installatie door Heerlens wethouder Peter van Zutphen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen woensdag 8 februari was wijkgebouw ’t Gringeltje Hei Grindelweg waar, zoals bekend Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek domicilie heeft, het gezellige en leuk aandoende middelpunt van de officiële installatie van nieuwe buurthelden binnen de gemeente Heerlen. De Helden van Heerlen zijn kinderen tussen de 4 en de 12 jaar die onder begeleiding van een of twee volwassenen een uurtje de wijk ingaan. Gewapend met prikker en gekleed in coole veiligheidsjacks gaan ze wijk in om te werken aan een schoner Heerlen.

De helden kunnen als beloning Heerlen Points sparen. Dit is een sticker met een waarde van € 1,50 en kunnen genoemde sticker maximaal 4 keer per maand verdienen. De volgespaarde kaart kunnen ze bij een aantal ondernemers in Heerlen verzilveren. Inmiddels zijn ook in andere centra hiertoe ondernemers voor deelname aan dit belangrijke project benaderd. Aanmelden als buurtheld of vriend kan via www.heerlen.nl/heerlenschoon.

Speciaal voor de installatie in Heksenberg/Heerlen was Heerlens gemeenteraadslid Peter van Zutphen, in gezelschap van bekende mascotte Pancras, naar wijkgebouw ’t Gringeltje gekomen. Ook Philine van den Hove projectondersteuner SDC gemeente Heerlen en nauw betrokken bij het project en zelfs gemeente raadslid Kleis Adema waren aanwezig.  In genoemd gebouw belegt immers ook Jeugd & Jongerenwerk Heksenberg haar aansprekende activiteiten voor de jeugd uit de wijk. Saillant detail is ook het gegeven dat Jeugd en Jongerenwerk voor hun geweldige inzet voor de jeugdigen onlangs nog beloond werd met de Orde van Verdienste van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Ook Heksenbergs jeugdprins Bram 1 (Boelen) is nauw betrokken bij de activiteiten en is zodoende, buiten zijn jeugdprinsschap, ook bestempeld als nieuwe buurtheld.

Wethouder Peter van Zutphen sprak, voorafgaande aan de installatie, de nieuwe buurthelden bemoedigend toe met de opmerking dat opruimen zwerfvuil zeker van belang is. Vervolgens werden rond 25 nieuwe buurthelden door hem geïnstalleerd middels opspelden van een herkenbare button en overhandigen van een coole veiligheidsjack. Vervolgens werd gehoor gegeven aan de bekende slogan: “de koe bij de horens pakken” en gingen de nieuwe buurthelden, voorzien van prikkers en vuilniszakken, naar buiten om daadwerkelijk gestalte te gaan geven aan opruimen van liggend zwerfvuil. Zowel bij de buurthelden als begeleiders heerste er bij deze eerste officiële actie in Heksenberg een meer als tevreden stemming. Actie geslaagd dus.

Foto’s: Callie Steijaert

Geef een reactie