Maandag 13 februari verzorgt Hettie Meertens van  het Natuurhistorisch Genootschap in café Wilhelmina aan de Akerstraat 166 te Kerkrade  een lezing over natuurontwikkeling langs de Grensmaas. Aanvang is 20.00 uur. De entree is vrij.

De Grensmaas is het gedeelte van de Maas op de grens van Nederland en België tussen Maastricht en Stevensweert. Het betreft het niet gestuwde gedeelte van de Maas dat om deze reden ook niet geschikt is voor scheepsvaart. Na de overstromingen van 1993 en 1995 is besloten om de Maas meer ruimte te geven. Door de bedding te verbreden of de uiterwaarden te verdiepen ontstond er meer ruimte voor waterberging en ook voor natuurontwikkeling. Uniek in deze was dat er samenwerking ontstond met de grindwinners. Door het winnen van grind werd het project ook financieel mogelijk. Na afloop zal er een langgerekt natuurgebied van 1000 hectare ontstaan waarvan nu al mooie voorbeelden te vinden zijn in Meers, Geulle, Itteren en Borgharen. Tijdens de lezing van Hettie Meertens komen de historie, de achtergronden, de doelstellingen en  ontwerpen van het grensmaasproject aan bod. Ook zal de natuurdeskundige ingaan op de ontwikkeling van de vegetatie en de flora en fauna.

 

 

Geef een reactie