Op donderdagochtend 2 februari was ex-profvoetballer Roel Brouwers te gast op SBO Sint Jan Baptist. Hij verzorgde hier een gastles waarbij pesten en weerbaarheid centraal stonden, dit alles in het kader van het project KERNgezond. Dit project is onderdeel van het Sociaal Programma Kerkrade-West (Stadsdeelvisie Kerkrade-West).

Roel vertelde eerst volop over zijn leven als profvoetballer, hoe hij er altijd voor geleefd heeft en wat hij er voor heeft moeten doen en laten. Roel heeft ook veel met groepsprocessen te maken gehad waarbij hij zich weerbaar heeft moeten opstellen, vanuit deze ervaringen is Roel samen met Maurice Graef, ook een oud-voetballer van Roda JC en initiatiefnemer van KERNgezond, met de leerlingen aan de slag gegaan hierover. Hoe stel je je op tegenover anderen, hoe kom je op voor jezelf enzovoorts.

Dichtbij dit onderwerp ligt ook het onderwerp pesten. Kinderen die zich niet weten te verweren, worden eerder gepest. Aan de hand van een filmpje over pesten gingen de kinderen dan ook de discussie aan over dit onderwerp. Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Wat voor gevolgen heeft pesten? En wat te doen aan pesten?

Al met al een erg leuke en zeer leerzame ochtend voor de leerlingen van Sint Jan Baptist. De volgende activiteit van KERNgezond voor de leerlingen van Sint Jan Baptist is op 9 maart, de kinderen gaan dan aan de slag met smaak. Dit gebeurt samen met de groepen 6 van basisschool De Spoorzoeker.

Sociaal programma


Naast de fysieke investeringen in Kerkrade-West zoals gemeenschapshuis ’t Westhoes, het park West en de sloop en nieuwbouw van woningen, is het minstens zo belangrijk om te investeren in de mensen die in het gebied wonen. De mensen maken het gebied, ze wonen en leven met elkaar in de buurt en wijk.

Het Sociaal Programma Heilust omvat een aanpak waarbij een aantal partijen samen met de buurtbewoners werkt aan de verdere ontwikkeling van de buurt en wijk. Het programma omvat een aantal projecten dat de gemeente Kerkrade, HEEMwonen en een aantal maatschappelijke partners samen met de buurtbewoners in de buurt uitvoert. Via participatie wordt geprobeerd de betrokkenheid van de mensen in de buurt te vergroten. Een rol hierin is bijvoorbeeld weggelegd voor de Buurtkamer in de Heilust.

West wint aan ruimte

In februari 2011 hebben de gemeente Kerkrade, woningcorporatie HEEMwonen, de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg een overeenkomst gesloten over de herontwikkeling van Kerkrade-West. Deze herontwikkeling bestaat uit een aantal deelprojecten zoals de herstructurering van de Heilust en de Bestaande Wijk van Morgen. Meer informatie is te vinden op www.westwint.nl

KERNgezond Fris & Fruitig Kerkrade als onderdeel van het sociaal programma van

West wint aan ruimte wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

Logo West wint

Geef een reactie