Woonoverlast, als de buren je vijand worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een burenruzie of stelselmatige overlast van omwonenden, Nederlanders ervaren dit als een steeds groter probleem. Gemeenten en woningcorporaties zijn de eerst aangewezen instanties om bewoners te helpen bij het aanpakken van onhoudbare leefomstandigheden. Maar bewoners kunnen zelf ook veel doen, stelt Katja Steverink van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Steverink is projectleider Woonoverlast bij het CCV. Overlast van buurtbewoners is volgens haar een hardnekkig probleem dat in heel Nederland voor komt. “Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, verloederde panden of overlast door drugshandel. Dit kan het woongenot en het veiligheidsgevoel van bewoners ernstig aantasten. Soms leidt woonoverlast zelfs tot geestelijke of fysieke klachten.”

Het belang van goed burencontact komt duidelijk naar voren uit de Buurtmonitor 2012. Goed burencontact is een belangrijk punt bij de omschrijving van de ideale droombuurt, zo blijkt uit het onderzoek. “Dé droombuurt van Nederland: rustig, met leuke buren en volop groen”, vertelt Steverink. “Een op de vijf mensen zou zelfs verhuizen na onenigheid met een buurtgenoot.”

Minder tolerant ,Steverink signaleert de laatste jaren nieuwe groepen overlastgevenden. De ’traditionele onaangepasten’ hebben, met de economische crisis, gezelschap gekregen van mensen die langdurig werkloos zijn. “In de wijk verblijven overdag meer mensen, die er normaliter niet zouden zijn. En hoe meer buren aanwezig zijn, hoe groter de kans dat ze last krijgen van elkaar. Ook zien we dat mensen minder tolerant zijn en minder van elkaar kunnen hebben, onder andere door financiële druk.”

Groeiend probleem . Ongeveer zes procent van de Nederlanders ervaart vaak overlast van buren. De problematiek is de laatste jaren nauwelijks veranderd: het percentage burgers dat vaak burenoverlast rapporteert, lag in 2011 ongeveer even hoog als in 2010 en 2009. Volgens jaarlijks onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek ervaren burgers burenoverlast wel als een steeds groter probleem. Daarnaast blijkt dat er ieder jaar enkele dodelijke slachtoffers te betreuren zijn door uit de hand gelopen burenruzies. Reden genoeg om goed te kijken naar de mogelijkheden om burenruzies op te lossen.

Stap op de buren af . “Het is belangrijk om woonoverlast zo snel mogelijk in de kiem te smoren”, stelt Steverink. Bewoners zouden volgens haar in eerste instantie zelf het initiatief moeten nemen. “Stap op je buren af, en leg uit dat je overlast ervaart. De praktijk wijst uit dat de meeste problemen het best in onderling overleg kunnen worden opgelost.”

Als een goed gesprek niet helpt, dan is melding bij de gemeente of de woningbouwvereniging een optie. “Trek in ieder geval aan de bel”, benadrukt Steverink. “Soms durven buren uit angst voor represailles niks tegen instanties of verhuurders te zeggen. Dat betekent dat slachtoffers de overlast langer moeten verdragen, omdat de situatie niet bekend is.”

Steeds meer gemeenten zetten Buurtbemiddeling in bij overlastconflicten. Buurtbemiddeling brengt buurtgenoten die een conflict hebben weer met elkaar in gesprek. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf een oplossing voor het conflict te bedenken. Zo loste Buurtbemiddeling in 2013 ruim twee derde van de burenruzies op.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Buurtbemiddeling op de website van het CCV: www.hetccv.nl/buurtbemiddeling

Geef een reactie