Gemeente Maastricht en universiteit starten pilot Match.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenten beter verbinden aan maatschappelijke activiteiten

 

De UM en de Gemeente Maastricht starten een pilot met de naam Match om vrijwilligersprojecten, studenten en bewoners meer met elkaar te verbinden. In de pilot Match gaat een team vanuit de UM, de gemeente en Trajekt aan de slag als makelaar. Vanuit die rol probeert het team inzicht te krijgen in de werkwijze van diverse vrijwilligersorganisaties, studenten en bewoners met als doel het beter matchen van hun maatschappelijke inzet. Het is de bedoeling daar veel andere organisaties bij te betrekken.

De pilot is onderdeel van het actieprogramma Student en Stad, waarin gemeente, UM en hogeschool samenwerken om leefbaarheid en integratie tussen studenten en bewoners te optimaliseren. De pilot past naadloos in het nieuwe strategisch programma van de UM “Community at the Core”, waarin de UM meer mogelijkheden wil creëren om studenten te verbinden met de plaatselijke gemeenschap.

Maatschappelijke organisaties, diverse bewonersgroepen en de snel wisselende (internationale) studentenpopulatie weten elkaar nog te weinig te vinden. Dit terwijl veel studenten graag allerlei maatschappelijke activiteiten ontwikkelen naast hun studie. Met de pilot Match gaan gemeente en universiteit deze kloof dichten. Dat is zowel voor de stad als de studenten een win win situatie.

Studenten kunnen vanuit hun achtergrond een rol spelen in de diverse wijken als het gaat om grootstedelijke problemen zoals laaggeletterdheid, leerachterstanden bij jongeren, obesitas, stille armoede en dergelijke. Omgekeerd komen buurtbewoners en organisaties graag in contact met studenten die op een praktische manier hulp kunnen bieden. Er zijn al een aantal goede initiatieven waarbij studenten betrokken zijn bij vrijwilligersactiviteiten.

Dit kan op grotere schaal en ook meer zichtbaar gemaakt worden. Match gaat die verbinding leggen door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Bewonersorganisaties, woningcorporaties en Trajekt staan positief tegenover het voorstel en willen graag meedenken.

De pilot kost €160.000. Gemeente en UM betalen ieder de helft. Concreet gaat daarvoor een projectleider met een klein team aan het werk. Als eerste maakt het team een overzicht van alle bestaande maatschappelijke initiatieven waar studenten al dan niet bij betrokken zijn.

Waar een verbinding met studenten nog ontbreekt, wordt gekeken hoe deze tot stand gebracht kan worden. Verder gaat het team bekijken welke problemen er zijn in de verschillende wijken van Maastricht om vervolgens vast te stellen of het mogelijk is om met kennis van studenten een oplossing aan te reiken.

 

Uitgangspunt is dat studenten dan op vrijwillige basis hiervoor ingezet worden. Uiteindelijk moet er ook een methode ontwikkeld worden waarmee student en het vrijwilligerswerk met elkaar gematcht worden. Daarmee is de pilot een opmaat richting een meer structurele betrokkenheid van studenten o.a. via het curriculum van zowel UM als Zuyd Hogeschool.

In augustus 2017 worden de eerste bevindingen geëvalueerd.

Meer informatie op www.maastrichtuniversity.nl/match

 

 

Geef een reactie