Hoofdmenu

Wederom carnavalshappening van de bovenste plank in Sjpasseberg/Heksenberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft 21e uitvoering “dorpse artiesten” Van en Vuur d’r Sjpasseberg

We schrijven 1995 als in de wijk Heksenberg, zoals bekend van de traditionele “elfde van de elfde” (11 november) tot Aswoensdag genaamd Sjpasseberg, afscheid wordt genomen van het tot dan toe traditionele Auw Wieverbal in deze wijk. Uiteraard was daar een reden voor om een dergelijk carnavalsgebeuren niet meer te organiseren. De belangstelling en deelnemende Auw Wiever was zeer tanende en de vooruitzichten destijds voor verbetering van de situatie waren eigenlijk nihil. Dus besloot D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein om, met ingang van 1996, een nieuwe weg in te slaan met betrekking tot een vervangende activiteit. Hierbij viel de keuze op de organisatie van een “dorpse artiesten”-avond, welke de toepasselijke benaming mee kreeg en wel: Van en Vuur d’r Sjpasseberg. Deze nieuwe naam aanduiding hield in dat inwoners van Sjpasseberg/Heksenberg in de gelegenheid werden gesteld om als zogenaamde vrijwillige “dorpse artiesten” een optreden te verzorgen in eigen creaties van zang, dans en voordracht, individueel of in groepsverband.

Deze nieuwe formule sloeg duidelijk aan, gezien de interesse van optredende en belangstellenden en jawel hoor al 21 jaar ook gratis toegankelijk. Ieder jaar weer is het een succes waarvoor veel belangstelling bestaat en de toespeling van carnavalshappening zeker terecht te noemen is. Het bewijs hiertoe is dan ook het gegeven dat komende zaterdag 25 februari, vanaf 20.11 uur, genoemde carnavalshappening al voor het 21e jaar, in het Sjpashoes (gemeenschapshuis over de bekende “buhne”. Overigens is voor het 20e jaar de presentatie in handen van Callie Steijaert. Genoemde presentatie is niet een officieel carnavalsjubileum, maar mag wel gezien worden als viermaal een lustrumgebeuren.

De komende uitvoering Van en Vuur d’r Sjpasseberg belooft weer een gezellig carnavals entertainment te worden met een bijna vier uur durende totaal programma met een diversiteit aan spraakmakende optredens van de “dorpse artiesten”. Uiteraard ook onder het oog van prins Patrick 2e (Meulenberg) en jeugdprins Bram 1e (Boelen). Er zal, evenals voorgaande jaren, gestreden gaan worden om de Van en Vuur wisselbeker. De optredens worden gejureerd door de heren Marco Custers, Guus Mengelers en presentator Callie Steijaert. Overigens zullen de winnaars van verleden jaar t.w. Henk Prijkel/Edie Bleimuth, zij traden op als duo “Domm en Dool”, ook dit jaar de gewonnen wisselbeker proberen te continueren. Hierin zal Jochem hen bijstaan. Kortom, het wordt zaterdag weer een top en top gezellig en spannend gebeuren, waarvoor iedereen van harte welkom is. Immers in Sjpasseberg sjtroale de sjterre roeët, gael en greun.