Kasteelcomplex Strijthagen overdragen aan de familie Taratynov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasteelcomplex Strijthagen overdragen aan de familie Taratynov

Op 21 februari heeft de gemeente Landgraaf het kasteelcomplex Strijthagen in eigendom overgedragen aan de familie Taratynov. Het rijksmonumentale complex Strijthagen omvat het kasteel, de rentmeesterwoning en de hoeve. Burgemeester Raymond Vlecken ondertekende namens de gemeente de leveringsakte.

Door het kunstenaarsechtpaar Taratynov is het cultuurhistorisch waardevolle complex omgevormd tot Artland, een internationaal podium van kunstbeoefening in de brede zin van het woord. Kunstenaars krijgen hier de mogelijkheid om te werken, te exposeren en met elkaar -en met het publiek- in contact te treden. Het is een welkome aanvulling in het gebied Gravenrode; het zet de toeristisch-recreatieve ambities van de gemeente Landgraaf en de regio Parkstad verder op de kaart.

Het complex en de directe omgeving met aanpalende vijvers worden omgevormd tot een NSW-landgoed met beeldentuin. Dat betekent dat het complex op de lijst van monumenten is opgenomen die onder de Natuurschoonwet vallen. Het blijft publiek toegankelijk. Door deze herbestemming komt er een toeristische impuls in dit bijzondere gebied. Meer informatie vindt u op de website van Artland »

 

Geef een reactie