Kick-off “Platform Cultuureducatie Limburg” 7 maart 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kick-off “Platform Cultuureducatie Limburg” 7 maart 2017

Op 7 maart 2017 start de Provincie Limburg met het Platform Cultuureducatie Limburg. Het platform heeft als doel om alle kennis over cultuureducatie in het basisonderwijs vanuit de verschillende regio’s met tal van partners te delen.

Gedeputeerde Hans Teunissen van Onderwijs: “Kennis delen over cultuureducatie is van groot belang om cultuureducatie op de juiste plek te integreren in het basisonderwijs. Culturele instellingen en basisscholen zijn nog steeds op onderzoek uit met elkaar hoe ze cultuureducatie op de juiste manier kunnen toepassen in het curriculum. Het vraagt om maatwerk, waarbij samenwerking tussen de basisscholen en de culturele instellingen van groot belang is. De inzet die de beide Limburgse PABO’s binnen het platform zullen hebben is daarom ook van wezenlijk belang. Zo worden ook aankomende docenten van de basisscholen gevoed met alle kennis over cultuureducatie”.

Het platform richt zich op kennisdeling, ondersteuning en afstemming ten behoeve van de te behalen resultaten voor het Programma Cultuureducatie met kwaliteit 2017-2020 in Limburg. De 6 regionale penvoerders uit Weert, Venlo, Roermond, Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht, overheden, bestuurders vanuit het basisonderwijs, opleidingen zoals Fontys Hogeschool Kind en Educatie en Fontys en Zuyd De nieuwste Pabo en tal van culturele instellingen nemen deel aan het platform. Elkaar inspireren, van elkaar leren en alle mogelijke kennis over cultuureducatie delen zijn de belangrijkste acties binnen het platform. De start van het platform wordt gehouden op de Synergieschool in Roermond, een school die innovatie, kennisdeling, maatwerk en samenwerking in een bijzondere vorm toepast en daarmee symbool staat voor de aanpak van cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg.

Binnen Platform Cultuureducatie Limburg, waarvan Hanneke Suilen de voorzitter is,  wordt ook de verbinding gelegd met het provinciale programma voor muziekonderwijs: het Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!. Limburg is de enige provincie in Nederland, die twee samenwerkende cultuureducatie programma’s heeft en daarmee voorloopt op de landelijke ontwikkelingen.

Foto Provincie Limburg.

Geef een reactie