Provincie steekt 1,5 miljoen in actieplan toerisme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincie steekt 1,5 miljoen in actieplan toerisme

De Provincie Limburg trekt 1,5 miljoen euro uit voor het ‘Actieplan versterken ondernemerschap in de toeristisch-recreatieve sector’. Het plan is ontwikkeld in samenspraak met brancheorganisaties, VVV’s, ondernemers, gemeenten en onderwijs-/kennisinstellingen en moet de kwaliteit van de toeristische sector in Limburg een boost geven.
Het plan voorziet in ondersteuning van ondernemers bij het maken van keuzes voor de toekomst van hun bedrijf, het ontwikkelen van investeringsplannen, kennisverbreding en het stimuleren van nieuw aanbod voor de toerist, waarbij wordt samengewerkt met ondernemers uit andere sectoren, zoals natuur, cultuur of sport. Ook er is binnen het Actieplan geld beschikbaar voor de scholing van personeel en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de toeristische sector.

Topkwaliteit
Het Actieplan is één van de uitwerkingen van het Investeringsprogramma Toerisme & Recreatie 2016-2019. Eerder maakte de Provincie 0,5 miljoen euro vrij voor een plan om de verblijfsaccommodaties in Limburg te verbeteren. “Beiden plannen hangen nauw met elkaar samen”, zegt gedeputeerde Toerisme Eric Geurts de keuzes. “Limburg is nog altijd een toeristische topbestemming en ook de laatste jaren zien we meer bezoekers en overnachtingen. Belangrijk, het is een van de pijlers onder onze economie. De concurrentie is echter moordend, nationaal en internationaal. De druk is groot en de kwaliteit van de accommodaties en attracties is niet overal even hoog. Alleen met topkwaliteit kun je de slag winnen. Het zijn de ondernemers die het moeten doen, maar wij willen ze daar graag een handje bij helpen.”

Keuzes
Het Actieplan is opgesteld in samenspraak met ondernemers, gemeenten, onderwijs-/kennisinstellingen, VVV’s en brancheorganisaties. Eerste speerpunt is ondernemers ondersteunen bij het maken van keuzes voor de toekomst. Om hen te helpen bij het kiezen van de beste koers voor het eigen bedrijf Er komen vouchers beschikbaar waarmee de ondernemer deskundige hulp kan inroepen bij het maken van deze keuzes of voor het inhuren van deskundige kennis op het gebied van bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling of marktonderzoek, etc.. Ook worden relevante cursussen deels vergoed.

Kennis
Tweede actielijn is kennisverbreding door het leren van elkaar in inspiratiesessies , excursies,  waar ondernemers elkaar en betrokken organisaties en kennisinstellingen van elkaar kunnen leren en tevens elkaar ontmoeten. Daarbij wordt branche-overschrijdende samenwerking nadrukkelijk gestimuleerd. EricGeurts: “Toerisme heeft veel raakvlakken met cultuur, sport en natuur. Combinaties kunnen tot verrassende en aantrekkelijke initiatieven leiden. We willen ondernemers en organisaties bij elkaar brengen om nieuwe markt-product-combinaties te bedenken.” Vierde speerpunt is de (bij)scholing van personeel waarbij de gastvrijheid centraal staat. Door de concurrentie en internationalisering worden steeds hogere eisen gesteld aan de werknemers in de toeristische sector. Samen met onder meer de ROC’s wordt een plan van aanpak ontwikkeld om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en wordt ingezet op de bijscholing van het personeel, zodat Limburg die gastvrije regio blijft.

Regisseur
Het Actieplan versterken ondernemerschap in de toeristisch-recreatieve sector gaat dit voorjaar van start. De Provincie Limburg stelt een regisseur aan om een en ander vorm te geven.

actieplan versterken ondernemerschap

Geef een reactie