Exploitatieovereenkomst Zorgwoningen Klimmenderstraat 44-46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitatieovereenkomst Zorgwoningen Klimmenderstraat 44-46

Op donderdag 9 maart tekendenwethouder PeterThomas en directeurM. Waals van Waals Vastgoed B.V. een exploitatieovereenkomst voor de realisatie van 17 zorgwoningen aan de Klimmenderstraat in Klimmen. In de exploitatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de planvorming, het bouwprogramma en de rechten en verplichtingen van beide partijen voor deze ontwikkeling.

Op de locatie Klimmenderstraat 44-46 was vroeger een buurtsuper gevestigd. De locatie is in eigendom van Waals Vastgoed B.V.Het pand is al lange tijd niet meer in gebruik en in verval geraakt. Het voorgenomen plan voorziet in het slopen van de bestaande bebouwing (voormalige buurtsuper en de naastgelegen woning)en het bouwen van een wooncomplex. Het complex is bedoeldvoorkleinschalig geclusterd en verzorgd wonen voor mensen die wel een zorgindicatie hebben,maar die niet meer in aanmerking komen voor intramurale opvangin een verzorgingstehuis.In het wooncomplex worden 17 zorgappartementen gerealiseerddie in de vrije sector te huur worden aangeboden.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Het voorontwerpbestemmingsplan is op 22 februari 2017 gepubliceerd.

Nadat de planologische procedure (het bestemmingsplan) is afgerond wordtde bouw van het complex voorbereid.

Foto Afdeling communicatie-Voerendaal.

Geef een reactie