Onderhoud Koning Willem-Alexandertunnel 14-17 maart.

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud Koning Willem-Alexandertunnel 14-17 maart

 

Voor goed functionerende en veilige tunnels voert Rijkswaterstaat reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan alle tunnels. Binnenkort vindt het derde onderhoudsmoment plaats voor de Koning Willem-Alexandertunnel.

Vier gedeeltelijke afsluitingen
Rijkswaterstaat voert het onderhoud uit in de nachtelijke uren om zo min mogelijk hinder voor het verkeer te veroorzaken. Het komende onderhoud wordt uitgevoerd in vier nachten. Elke nacht wordt telkens één buis afgesloten. Het onderhoud is gepland
op de volgende momenten:
 

  • Van maandag 13 maart 22.00 uur tot dinsdag 14 maart 06.00 uur: afsluiting van de onderste tunnelbuis (A2) in zuidelijke richting (Geusselt richting Europaplein)
  • Van dinsdag 14 maart 22.00 uur tot woensdag 15 maart 06.00 uur: afsluiting van de onderste tunnelbuis (A2) in noordelijke richting (Europlein richting Geusselt)
  • Van woensdag 15 maart 22.00 uur tot donderdag 16 maart 06.00 uur: afsluiting van de bovenste tunnelbuis (N2) in zuidelijke richting (Geusselt richting Europaplein)
  • Van donderdag 16 maart 22.00 uur tot vrijdag 17 maart 06.00 uur: afsluiting van de bovenste tunnelbuis (N2) in noordelijke richting (Europlein richting Geusselt)

De omleidingsroutes worden aangegeven op de informatieborden langs de weg. De verkeershinder is naar verwachting beperkt.

Gepland onderhoud aan de Koning Willem-Alexandertunnel

Deze nachtelijke afsluitingen maken onderdeel uit van een reeks geplande werkzaamheden voor 2017. Bij het plannen van onderhoudswerkzaamheden is rekening gehouden met  onder andere vakantieperiodes en feestdagen. De planning is tot stand
gekomen met medewerking van de gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar en
onze partners in de regio.

Avenue2 instandhouding
Om de tunnel te onderhouden heeft Rijkswaterstaat een contract afgesloten met Strukton. Onder de naam Avenue2 Instandhouding voeren zij de komende 7 jaar het onderhoud van alle installaties en systemen in de tunnel uit. Denk daarbij aan camera’s, (nood)verlichting, vluchtdeuren, brandblusinstallaties, besturingssoftware en ventilatoren. Andere reguliere marktpartijen met wie Rijkswaterstaat al bestaande contracten heeft, werken aan het onderhoud van bijvoorbeeld de openbare verlichting buiten de tunnel. Ook voeren zij asfalteringswerkzaamheden, groenonderhoud en werkzaamheden aan geleiderail en ander wegmeubilair uit.

Foto Meerssen.nl

Geef een reactie