Nestbehandeling Canadese gans  in Voerendaal.

Het aantal ganzen is de afgelopen 10 jaar explosief toegenomen. In Nederland zijn volgens de deskundigen te veel ganzen.

Ze zijn een gevaar voor het vliegverkeer en voor automobilisten. Ze brengen schade toe aan de landbouw en verstoren kwetsbare natuur. Een gans vreet per dag drie kilo gras en de uitwerpselen verzuren water en bodem. Omdat de Canadese gans landelijk, maar ook in Limburg, problemen oplevert, is deze vogelsoort vrijgesteld en mag er worden afgeweken van  de Natuurbeschermingswet. Voor deze soort geldt dat nestbehandeling is toegestaan om het broedsucces van deze soort te verlagen.

Toename aantal ganzen in Voerendaal

In Voerendaal neemt het aantal ganzen elk broedseizoen, met name rond de vijver in het centrum, steeds verder toe. De uitwerpselen zorgen voor vervuiling van de paden en verzuring van het vijverwater. Omwonenden klagen over geluidsoverlast en in een incidenteel geval zijn ganzen agressief. Ze vreten de oeverbeplanting bij de vijver weg, waardoor deze oevers niet langer tegen afslag beschermd zijn.

Wij als gemeente hebben toestemming van Faunabeheereenheid, in samenspraak met Provincie Limburg, om door nestbehandeling het broedsucces te verlagen. Daarmee zal naar verwachting een halt worden toegeroepen aan de toename van het aantal ganzen in het parkgebied.

Wat gaan we doen    

We gaan binnenkort bij de start van het broedseizoen, de eieren van de ganzen behandelen, door deze in maisolie te dompelen. Per legsel behandelen we één ei niet, waardoor een broedpaar één kuiken kan groot brengen. We volgen de resultaten van deze aanpak en aan het einde van het jaar evalueren we deze resultaten. Op basis hiervan bekijken we of bijstelling van de ganzenaanpak nodig is.

Foto Voerendaal afd communicatie

Geef een reactie