Waar kunt u stemmen in Brunssum voor de Tweede Kamerverkiezingen.

 

 

 

 

Waar kunt u stemmen in Brunssum voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

In de gemeente Brunssum staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs. Om overal in Brunssum te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 14 maart 2017, tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Waar kunt u stemmen

Stemlokalen toegankelijk voor mindervaliden:

 • Brikke Oave, Lindeplein 7-8
 • Verpleeghuis Schuttershof, Kochstraat 10
 • BS Meander, De Insel 23
 • Verzorgingshuis Huize Louise, Vijverlaan 5
 • Brede school Langeberg, in ’t Ven 4
 • Trefcentrum Treebeek, Maanstraat 20
 • Zorgcentrum Emmastaete, Akerstraat-Noord
 • Micro-sporthal, Fl. Nightingalestraat

Overige stemlokalen:

 • Parochiezaal Gregoriuskerk, Kerkstraat
 • Café De Kroeg, Schinvelderstraat 3
 • Speeltuingebouw Buschkesberg, Chopinstraat
 • Verenigingsgebouw De Burcht, Wieënweg 18
 • Parochiezaal Barbarakerk, Schildstraat 44
 • BS De Caleidoscoop (Fatima), Essenstraat 1

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Stemmen bij volmacht .Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Brunssum woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Brunssum woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Download hiervoor het formulier stemmen bij volmacht (pdf, 59 kb) of vraag dit aan bij de afdeling Publieksdiensten/bureau Verkiezingen van de gemeente Brunssum. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.

Stemmen met een kiezerspas. Als u in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Een kiezerspas kunt u verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt dan uw stempas omgezet in een kiezerspas en met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Download hiervoor het formulier stemmen met een kiezerspas (pdf, 108 kb) of vraag dit aan bij de afdeling Publieksdiensten/bureau Verkiezingen van de gemeente Brunssum. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Meer informatie. Op de website van de rijksoverheid kunt u alle informatie rondom de verkiezingen vinden.

De Afdeling Publieksdiensten, bureau Verkiezingen is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur. Dit kan telefonisch via 045-5278555 of via het e-mailadres gemeentewinkel@brunssum.nl.

Geef een reactie