Bijensymposium Cita Verde .

Het gaat nog steeds niet goed met de bij. Driekwart van de circa 100 landbouwgewassen hebben bijen nodig voor de bestuiving. Deze gewassen zorgen voor 35% van de landbouwproductie (bron: WUR). Zonder bijen daalt de wereldvoedselproductie met 35%. Een angstaanjagend scenario vooral nu de bij het wereldwijd moeilijk heeft.

Bijen zijn samen met andere insecten zeer belangrijk en het toverwoord is “Biodiversiteit”. Om daar aan te werken op provinciaal niveau, ondersteunt de Provincie Limburg het ‘Samen voor Bijen’, een samenwerking van onderwijs, imkerij, bedrijven en overheden in Limburg. In 2015 is er door de Limburgse partners een convenant getekend en zijn er projecten gestart. Nu, in 2017, maken we de balans op in het Bijensymposium 2.0 en zorgen we voor nieuwe samenwerkingen.

Donderdag 16 maart van 13:00 tot 17:30 uur aanstaande bent u van harte welkom tijdens het bijensymposium. Met meer dan 100 aanwezige uitvoerders, beïnvloeders en beleidsmakers wordt het een inspiratievolle middag. Wij stellen het op prijs als u uw komst aankondigt bij Nadine Pfennings van CITAVERDE College: n.pfennings@citaverde.nl.

Het programma bestaat uit:
– Kennisdeling, showcases en keynotes
– Speeddates
– Bestuurlijke overdracht  ‘Limburgers Bijeen Voor Bijen’ van Gedeputeerde Hurbert Mackus aan ambassadeurs 2017

Locatie:’t Lab, Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht.

Meer informatie vindt u op www.citaverde.nl/Bijensymposium2017. Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Nadine Pfennings van CITAVERDE College via 0475-389160.

Geef een reactie