Provincie moet arhi-procedure stoppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincie moet arhi-procedure stoppen.

In een brief van vandaag aan Gedeputeerde Staten van Limburg stelt het college van burgemeester en wethouders andermaal dat de regie op het gebied van samenwerking bij de gemeente Landgraaf zélf thuishoort. Zoals bekend wil de Provincie Limburg op basis van de Wet arhi die regie overnemen en aansturen op een fusie met de gemeente Heerlen.

Open overleg is daar een verplicht onderdeel van. Van zo’n open overleg is volgens B en W van Landgraaf geen sprake; voor Gedeputeerde Staten staat immers al vast dat de uitkomst hiervan een fusie van Landgraaf en Heerlen moet zijn. In de brief van vandaag stelt het Landgraafs college dat het in principe bereid is tot zo’n open overleg, maar alleen onder de voorwaarde dat de Provincie (Gedeputeerde Staten) de huidige stappen om de regie over te nemen onmiddellijk stopzet. Pas dan kan er sprake zijn van open overleg.

B en W van Landgraaf hebben vorige week de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties al vernietiging gevraagd van het provinciaal besluit om de Wet arhi in te zetten om de regie in de herindelingsdiscussie over te nemen.

Hieronder kunt u de brief lezen die het college van burgemeester en wethouders vandaag naar Gedeputeerde Staten heeft gestuurd.

Foto Afdeling communicatie-Landgraaf.

Geef een reactie