Huurders profiteren van afnemende lastendruk Limburgse gemeenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huurders profiteren van afnemende lastendruk Limburgse gemeenten.

De lastendruk 2017 voor de eigenaren/gebruikers van de Limburgse gemeenten stijgt nauwelijks, namelijk maar met 0,10%. Huurders zien hun lasten met gemiddeld 2,19% afnemen. Dit blijkt uit het Belastingoverzicht 2017 van de Provincie Limburg over de ontwikkeling 2016-2017 van de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Klik hier voor het Belastingoverzicht 2017 (pdf, 632 KB)

In het Belastingoverzicht 2017 zijn de tarieven en de lastendruk van de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten voor een meerpersoonshuishouden in kaart gebracht. Ook zijn de waterschapsheffingen 2017 voor een meerpersoonshuishouden opgenomen. Tot slot zijn de OZB-tarieven voor de niet-woningen vermeld. De cijfers zijn voor alle 33 Limburgse gemeenten beschikbaar en de gewogen gemiddelden hebben betrekking op de 33 Limburgse gemeenten.

De totale gemeentelijke lastendruk voor een eigenaar/gebruiker komt in 2017 gemiddeld op € 715,80 uit. Dat is 0,10% (€ 0,75) meer dan in 2016. Voor een huurder komen de gemeentelijke belastingen in 2017 op een gemiddelde van € 311,15 uit; 2,19% minder dan in 2016. Een daling van bijna € 7,00.

Voor de eigenaar/gebruiker bestaat de gemeentelijke belastingaanslag 2017 gemiddeld uit:
– € 286,53 voor OZB, 2,29% meer dan in 2016;
– € 214,87 voor rioolheffing, 0,75% meer dan in 2016;
– € 214,40 voor afvalstoffenheffing, 3,28% minder dan in 2016.

Een huurder heeft bij de gemeentelijke belastingen altijd met de afvalstoffenheffing te maken en afhankelijk van de keuze van de gemeente betaalt hij niets van, een deel van of de gehele rioolheffing. Gemiddeld komt dat voor 2017 uit op:
– € 96,75 voor rioolheffing, 0,30% meer dan in 2016;
– € 214,40 voor afvalstoffenheffing, 3,28% minder dan in 2016.

Waterschapsheffingen
In Limburg is er vanaf 2017 één waterschap die drie verschillende heffingen oplegt. Eigenaren/gebruikers betalen drie heffingen: gebouwd, ingezetenen en zuiveringsheffing. Huurders betalen alleen de laatste twee heffingen. Voor huurders stijgen de waterschapsheffingen gemiddeld met 4,32% tot € 189,80. Bij de eigenaren/gebruikers stijgen de waterschapsheffingen gemiddeld met 1,97% tot € 232,39.

Gezamenlijk beeld
De gemeentelijke en waterschapsheffingen gezamenlijk geven voor 2017 het volgende beeld:
– Huurders betalen gemiddeld € 500,95, een stijging met 0,18% in vergelijking met 2016;
– Eigenaren/gebruikers hebben gemiddeld een aanslag van € 948,19, een stijging van 0,56% ten opzichte van 2016.

Bedrijven
Van bedrijven zijn in het belastingoverzicht alleen gegevens van de OZB niet-woningen opgenomen. In het overzicht is de prognose gegeven van de opbrengstontwikkeling. Ook zijn de WOZ-waardeontwikkeling en de tarieven 2016 en 2017 gepresenteerd. Op basis van deze prognose daalt de opbrengst in 2017 met 1,09% en de verwachte OZB-opbrengst is dan afgerond € 1,3 miljoen lager t.o.v. 2016. De mutatie van de geraamde OZB-opbrengst van bedrijven is voor de afzonderlijke gemeenten heel divers.

Foto®Lucho Carreno

Geef een reactie