Convenant grensoverschrijdende samenwerking Heerlen – Aken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag 27 maart ondertekenen burgemeester Marcel Philipp van Aken, burgemeester Ralf Krewinkel van Heerlen en gedeputeerde Eric Geurts van de Provincie Limburg een convenant over grensoverschrijdende samenwerking van de steden Heerlen en Aken.

Als directe buren willen Aken en Heerlen een nieuwe start maken om te komen tot een langdurige en intensieve samenwerking. In veel opzichten lijken de steden op elkaar, in andere opzichten vullen ze elkaar aan. Zo zijn ze beiden centrumstad in een grote, sterk verstedelijkte regio.

Ook in de campusontwikkelingen, digitalisering en inzet op innovatie zijn parallellen te trekken. Aken en Heerlen willen elkaar hierin aanvullen en versterken in plaats van solitair opereren of concurreren.

De Provincie is medeondertekenaar omdat de samenwerking past in het streven van de provincie naar dynamische steden die elkaars sterkten benutten.

Aanmelden kan via r.pisters@heerlen.nl

Foto®Lucho Carreno

Geef een reactie