Samen aan de slag met de KERNgezonde smaaklessen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen aan de slag met de KERNgezonde smaaklessen.

 

Op donderdagochtend 9 maart vond de vierde activiteit van KERNgezond Kerkrade plaats. De kinderen van groep 6 van basisschool De Spoorzoeker en leerlingen van SO/SVO St. Jan Baptist gingen samen aan de slag met smaak.

Aangekomen bij St. Jan Baptist werden de leerlingen van De Spoorzoeker en St. Jan Baptist gemengd en in groepen verdeeld. De groepen beleefden allemaal vier onderdelen. Zo gingen ze, onder leiding van de leerlingen van het SVO van St. Jan Baptist, de groentekas in. Daar leerden de leerlingen hoe peultjes worden gezaaid, hoe straten worden gelegd en proefden zij een soep waarvan alle producten uit de eigen moestuin kwamen. Verder maakten de leerlingen in de professionele keuken hun eigen gevulde courgette. Zij sneden hun eigen groenten en konden zelf beslissen waar zij hun courgette mee vulden. Ook werden de zintuigen getest door enkele proeven en ontdekten de kinderen op een ludieke wijze hoeveel suiker er in bepaalde dagelijkse producten zit. Op het einde van de ochtend waren alle courgettes klaar en werd er lekker gesmuld!

Het was wederom een KERNgezonde ochtend, waar iedereen van heeft genoten. In mei vindt de volgende activiteit plaats. Wat zij dan gaan doen, is nog een verrassing.

Sociaal programma . Naast de fysieke investeringen in Kerkrade-West zoals gemeenschapshuis ’t Westhoes, park West en de sloop en nieuwbouw van woningen, is het minstens zo belangrijk om te investeren in de mensen die in het gebied wonen. De mensen maken het gebied, ze wonen en leven met elkaar in de buurt en wijk.

Het Sociaal Programma Heilust omvat een aanpak waarbij een aantal partijen samen met de buurtbewoners werkt aan de verdere ontwikkeling van de buurt en wijk. Het gaat om diverse projecten die de gemeente Kerkrade, HEEMwonen en een aantal maatschappelijke partners samen met de buurtbewoners in de buurt uitvoeren.

West wint aan ruimte in februari 2011 hebben de gemeente Kerkrade, woningcorporatie HEEMwonen, de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg een overeenkomst gesloten over de herontwikkeling van Kerkrade-West. Deze herontwikkeling bestaat uit een aantal deelprojecten zoals de herstructurering van de Heilust en de Bestaande Wijk van Morgen. Meer informatie is te vinden op www.westwint.nl

KERNgezond Fris & Fruitig Kerkrade als onderdeel van het sociaal programma van West wint aan ruimte wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg.

 

Foto SO/SVO St. Jan Baptist

Geef een reactie