Met de slogan “Voerendaal buitengewoon Groen!” doet Voerendaal dit jaar mee aan verkiezing van het “Groenste dorp van Nederland”. De stichting Entente Florale Neder-land organiseert deze wedstrijd. Deze stichting heeft als doel om het belang van het groen breed onder de aandacht te brengen. De groencompetitie is geen einddoel op zich, maar een uitstekend middel voor onze gemeente om ons te profileren als groen dorp!

Wat houdt deelname aan de competitie in? De gemeente moet een beleidssamenvatting over het groenbeleid en de uitvoering hier-van opstellen. Hierin wordt ingegaan op actuele beleidsthema’s en projecten. Op 23 juni vindt de jurydag in Voerendaal plaats. Op deze dag komt een jury de gemeente op het groenbeleid en de uitvoering beoordelen. Met een rondgang door het dorp toont de ge-meente de pareltjes van Voerendaal aan de jury. De uitroeping van het “Groenste dorp van Nederland” is op 20 september.

Beoordeling

De criteria zijn verdeeld in zes groepen. De onafhankelijke jury beoordeelt het groen op het beleid, de kwaliteit van inrichting en het beheer en onderhoud. De volgende groepen worden onderscheiden: • visuele en ruimtelijke kwaliteit • cultuurhistorisch erfgoed • cultuurgroen en buiteninrichting • natuur en landschap • recreatie en toerisme • duurzaamheid en milieu

Bij de beoordeling wordt bij elk van deze groepen gekeken naar visie en beleid, het ont-werp en uitvoering, en het beheer en onderhoud. Communicatie en burgerparticipatie vormen eveneens een belangrijk toets voor de jury. In de juryanalyse ontvangen we praktische tips en adviezen waar we als gemeente direct mee aan de slag kunnen en waarmee we de waardering voor het groen en onze sterke punten nog beter op de kaart kunnen zetten.

Foto’s®Parkstadactueel/Tom de Cock

Geef een reactie