Informatieavond over parochie en kerk Heksenberg .Doelstelling is om kerk nog jaren voor eredienst open te houden

 

Het voortbestaan van de Gerardus Majellakerk hangt vooral af van de wijk Heksenberg zélf: is er genoeg kerkbezoek? Zijn er voldoende communicanten en vormelingen?  En geeft dit (aangevuld met kerkbijdragen) voldoende inkomsten om de kerk toekomstproof te doen zijn? De bepalende factor hierin is de wijkbewoner. Zoals bekend is de St. Gerardus Majella kerk Het kerkbestuur van de gezamenlijke parochies Heerlen-Noord hoopt dat met actieve betrokkenheid en steun van mensen uit de wijk Heksenberg de St. Gerardus Majella kerk nog jarenlang open gehouden zal kunnen worden (vanaf nu minimaal 6 jaar, maar liefst natuurlijk langer). En tegelijk dringt zich telkens weer de vraag op: hoe lang gaat dit? Houden we het de komende jaren vol?

De R.K. Kerk St.Gerardus-Majella Heksenberg behoort ongetwijfeld tot een van de mooiste kerken van Limburg. Onder nummer 512778 is dit Godshuis zelfs een rijksmonument. In 1931 gaf de toenmalige bisschop Schrijnen van Roermond aan kapelaan Honee (vervolgens als bouwpastoor) de opdracht om in de toen nog kleine wijk Heksenberg en gerelateerd aan de voormalige mijnzetel O.N.lV aan de Heerenweg een kerk te bouwen. Dientengevolge is de kerk gebouwd in 1936 met Neo-Romaanse invloeden naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten. De aannemer was de heer J. Heijnen. Het ontwerp van de kerk wordt gekenmerkt door het gebruik van geometrische figuren. De inwijding geschiedde in 1938 door bisschop Mrg. Lemmens.

De St. Gerardus Majellakerk bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. De architectuurhistorische waarde wordt bepaald door het bijzonder belang van de kerk voor de geschiedenis van de architectuur en neemt een prominente plaats in binnen het oeuvre van architect A.J.N Boosten. Wegens de situering is de kerk van bijzondere betekenis en van algemeen belang onder meer vanwege de architectonische gaafheid van exterieur en interieur en de betrokkenheid van verschillende kunstenaars. Hieronder o.m. Charles Eijck en Suzanne en Joep Nicolas.

De parochie Heksenberg kampt anno 2017, net als veel andere parochies in ons land, met een teruglopende belangstelling. Dat heeft tot gevolg dat het steeds moeilijker wordt om de parochie te runnen. Niet alleen op financieel gebied is het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Door teruglopend kerkbezoek en een afnemend aantal vrijwilligers wordt het ook steeds moeilijker om de spirit er in te houden.

Over de evt. mogelijkheden organiseert het kerkbestuur van de Gerardus Majellaparochie op donderdag 20 april a.s.om 19.30 uur, voor alle inwoners van Heksenberg een heel belangrijke voorlichtingsbijeenkomst en wel in locatie Gerardushoeve (rechts onder de kerk ingang Hei Grindelweg). Er zal dan een inzage worden gegeven over de financiële situatie en bespreking over de voorliggende problematiek. Het kerkbestuur (met als contactpersoon pastoor Wim Miltenburg) hoopt op de aanwezigheid van zoveel mogelijk geïnteresseerden (kerkelijk en niet-kerkelijke betrokkenen) om mee te denken in de gedachtegang dat de kerk in Heksenberg (weliswaar verantwoord) open moet blijven.

Foto Callie Steijaert

 

 

 

Geef een reactie