Eén dag vóór Koningsdag gaat de burgemeester op pad om diverse burgers op een speciale manier in het zonnetje te zetten.
Dat zijn die mensen, die sinds jaar en dag op een uitzonderlijke en onbaatzuchtige wijze werk voor onze gemeenschap hebben verricht en meestal nog steeds verrichten.

Uit naam van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander ontvangen zij een Koninklijke Onderscheiding.

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

De heer Jan Hendriks

De heer Jan Hendriks ontvangt deze onderscheiding omdat hij het mijnverleden van Zuid Limburg op onnavolgbare wijze uit de vergetelheid heeft gehouden en een stem heeft gegeven aan de mijnwerkers. Zijn teksten en de muzikale vorm waarmee ze door Carboon zijn ingekleurd, verheft dit werk tot cultureel erfgoed van Limburg. Hij heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan het behoud van de cultuur(geschiedenis) van de mijnbouw in Zuid-Limburg, alsmede aan de emancipatie van de Limburgse popmuziek. Jan Hendriks heeft naast dit wapenfeit in het verleden belangeloos meegewerkt aan publicaties voor goede doelen.

 

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Mevrouw Marlies Hollanders-Frijns

Mevrouw Marlies Hollanders-Frijns is sinds 1988 onafgebroken bestuurslid en spil in de organisatie van Buurtvereniging ’t Baneblökse te Voerendaal (336 leden). Zij was achtereenvolgens bestuurslid, secretaris en thans nog penningmeester van deze vereniging. Ook organiseert zij de Jaarmarkt, activiteiten voor ouderen en kinderen, het carnaval en de kerstkienavond. Zij stelt het buurtblad samen en verspreidt dit. Ook is zij mede-organisator van het jaarlijkse uitstapje.

 

De heer Bert Knol

Hij verricht(te) sinds 1991 tot heden de volgende vrijwillige activiteiten:

 • secretaris carnavalsvereniging de Postbuulen te Heerlen;
 • secretaris van de O&O ontspanningsvereniging PTT Post te Heerlen;
 • vrijwilliger bij en secretaris van de Heelesje Vasteloavends Vereniging De Winkbülle te Heerlen. Tevens is hij Lid van de Raad van 11, lid van de jeugdcommissie en secretaris van de sponsorcommissie geweest. Tevens was hij secretaris van de Federatie van Heerlense carnavalsverenigingen. Thans is hij lid van de pr-commissie, waarvan hij tevens voorzitter en secretaris is geweest;
 • secretaris van de Stadsschutterij St. Sebastianus Heerlen. Hij draagt zorg voor de sponsoring, de public relations en de vergunningen. Daarnaast organiseert hij mee aan de schuttersfeesten.

 

Mevrouw Paula Vonken-Janssen

Zij verricht(te) sinds 1969 de volgende vrijwillige activiteiten:

 • vrijwilliger bij, bestuurslid en voorzitter van de vereniging Zij Actief, afdeling Ransdaal, voorheen Vrouwenbond Ransdaal. Zij organiseert tevens mee aan de maandelijkse activiteiten;
 • medeoprichter, bestuurslid en voorzitter van en vrijwilliger bij de seniorenvereniging 55 Plussers Ransdaal, voorheen Vrijetijdssoos. In de periode van haar voorzitterschap werd de nieuwe accommodatie voor de vereniging gerealiseerd. Tevens organiseert zij mee aan de wekelijkse en maandelijkse activiteiten;
 • vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Vrienden van Chiromo. De stichting biedt financiële ondersteuning voor het missie- en ontwikkelingswerk in Malawi;
 • coördinator van de collectes voor de Hartstichting, Nierstichting, Brandwondenstichting en Stichting Kinderhulp;
 • vrijwilliger bij de Wereldwinkel te Voerendaal. Zij regelt o.a. de inkoop van de producten, helpt in de winkel en staat op markten.

 

Mevrouw Gerda Heugen-Eggen

Zij verricht(te) sinds 1993 de volgende vrijwillige activiteiten:

 • secretaris, voorzitter van Zij Aktief Ransdaal. Tevens medeorganisator van o.a. het jaarlijks uitstapje;
 • vrijwilliger bij Voetbalvereniging Hellas;
 • vrijwilliger bij Nationale Vereniging de Zonnebloem, afd. Klimmen-Ransdaal.

 

De heer Guus Sijben

Hij verricht(te) sinds 1965 de volgende vrijwillige activiteiten:

 • coördinator van de jaarlijkse Beiertraditie te Klimmen, een van de tradities binnen de Parochie Sint Remigius;
 • bestuurslid en voorzitter van de afd Zuid Limburg van Vakbond HZC, het Zwarte Corps, een vakbond voor machinegebonden personeel;
 • actief lid van politieke partij Algemeen Gemeenschapsbelang Voerendaal (AGB);
 • vrijwilliger (onderhoud kerk en kerkhof) bij de parochie Sint Remigius Klimmen.

 

De heer en mevrouw Jan en José Sogelée-Brouns

Mevrouw José Sogelée-Brouns verricht(te) sinds 1975 de volgende vrijwillige activiteiten:

 • vrijwilliger bij de Parochie Sint Remigius Klimmen. Zij maakt de kerk schoon, is lector bij de zondagsdienst en begrafenisdiensten. Daarnaast is zij coördinator van de acolieten bij uitvaartdiensten. Verder bezorgt zij het parochieblad;
 • actief lid, bestuurslid en voorzitter van de Limburgse Vrouwenbond afdeling Klimmen en bestuurslid van het kringbestuur van deze bond;
 • collectant voor het Astmafonds en voor het Reumafonds.

De heer Jan Sogelée verricht(te) sinds 1974 de volgende vrijwillige activiteiten:

 • vrijwilliger bij de jeugdvereniging Klimop ’71 te Klimmen. Hij was mede betrokken bij het verbouwen van de overdekte speelplaats tot clubhuis voor de jeugdvereniging. Daarnaast begeleidde hij diverse activiteiten;
 • vrijwilliger bij de Parochie Sint Regmigius Klimmen. Hij onderhoudt mede het kerkhof, ruimt graven en opent en sluit het kerkhof. Daarnaast is hij collectant, regelt zaken omtrent de processie en is hij verkeersregelaar. Verder verzorgt hij mede het drukken, vouwen en rondbrengen van het parochieblad;
 • vrijwilliger bij Karnevalsvereniging De Molmuus Klimmen. Hij was als optochtcommissaris verantwoordelijk voor een goed doorlopende optocht. Thans is hij verkeersregelaar;
 • vrijwilliger bij Buurtvereniging Um ’t Centrum te Klimmen. Hij is lid van de tecnische commissie. Hij houdt zich o.a. bezig met het ontwepen, maken en ophangen van decoraties rond de buurtvereniging voor de kerstperiode, carnaval en de jaarlijkse processie.
 • Foto’s Parkstadactueel/Tom de Cock

 

Geef een reactie